วันนี้ 22 มีนาคม ค.ศ.2017 ทางมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน (Python Software Foundation) ได้ทำการออก Python 3.6.1 ออกมา โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีใน Python 3.6.0

โหลด Python 3.6.1 ได้ที่ https://www.python.org/downloads/release/python-361/

สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet ย่อว่า IPA) เป็นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดของมนุษย์โดยสามารถใช้แทนเสียงภาษาทุกภาษาในโลกเป็นระบบเดียวกัน ...continue reading "หาสัทอักษรสากลด้วย Python"

เราสามารถเช็ค Python Implementation ว่าเป็น CPython , PyPy หรืออื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้ไลบรารี platform ดังนี้

In [50]: import platform    
In [52]: platform.python_implementation()
Out[52]: 'CPython'

1

เคยไหม ที่ คุณครูสอนเขียน Flowcharts แผนผังโปรแกรม ทำเป็นและรู้เรื่อง แต่พอเขียนโปรแกรม เขียนไม่ได้ หรือ เคยไหมที่วาด Flowcharts ไม่เป็นแต่เขียนโปรแกรมได้ หรือทั้งสองกรณี ไม่ได้เลย ...continue reading "Flowgorithm - เขียนโปรแกรมง่าย ๆ ด้วย Flowcharts"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากต้องการสร้างไฟล์ Temp Files ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ ...continue reading "เขียนอ่านไฟล์ temp แบบลัด"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่ใช้งาน Linux และ macOS เป็นประจำ คงรู้จัก shell กันเป็นอย่างดี สำหรับใช้สั่งงานโปรแกรม ...continue reading "แปลง Python ไปเป็น shell script ด้วย Sherlock.py"