4

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ผมหายไปนาน ไม่ใช่ผมเบื่อหรืออะไร แต่ผมแอบไปทำโปรแกรม "เขียนภาษาไพทอนด้วยภาษาไทย" มาครับ 😀 ...continue reading "เขียนภาษาไพทอนด้วยภาษาไทย :D"

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Link

ขอแนะนำแหล่งศึกษา Autodesk Maya กับภาษา Python ในรูปแบบภาษาไทยต่อไปนี้

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมซิงค์ข้อมูลด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "ซิงค์ข้อมูลด้วย Python"

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ไฟล์เสียงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น MP3 , WAV และอื่น ๆ มักจะมีรายละเอียด metadata ข้อมูลเพลง เสียง อยู่ในไฟล์นั้นด้วย โดย metadata ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันคือ ID3 ...continue reading "อ่านและเขียนข้อมูลเพลงจาก ID3 ด้วย Python"

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

2

หลังจากที่ผมได้เคยเขียนบทความ สร้างระบบจดจำใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วย OpenCV กับภาษาไพทอน ไป ได้มีผู้อ่านนำไปลองใช้งาน พบว่า มันไม่ฉลาดเลย ตรวจจับใบหน้าเฉพาะบุคคลพลาด จึงต้องเพิ่มฐานข้อมูลอย่างเดียว เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพราะใช้  Haar-like Classifier และ OpenCV ตรวจจับตามรูปแบบที่มีในฐานข้อมูล หากต้องการลดความผิดพลาด จึงต้องการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ...continue reading "ตรวจจับใบหน้าโดยเครือข่ายประสาทเทียมด้วย OpenFace"

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

บทความนี้เป็นบทความสำหรับใช้จัดการ Emoji บนภาษา Python 🐍

👉  🌏  🐍 🖥

แสดง Emoji ใน terminal ด้วย Python

สามารถทำได้โดยการใช้งานโมดูล emoji ใช้ New BSD License รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3 (ยังไม่รองรับการทำงานบน Windows)
การติดตั้ง
ใช้คำสั่ง

pip3 install emoji --upgrade

การใช้งาน
โมดูลนี้รองรับ unicode consortium และ aliases เลือกใช้งานได้
สามารถแสดง Emoji ใน terminal ด้วย Python ได้ตามนี้

import emoji
print(emoji.emojize('Python is :thumbs_up_sign:'))
print(emoji.emojize('Python is :thumbsup:', use_aliases=True)) # ใช้ aliases

ผลลัพธ์
Python is 👍
Python is 👍

สามารถดูรายชื่อ Emoji ได้ที่


ลบ Emoji ออกจากข้อความด้วย Python

โค้ดนี้ Fork จาก https://gist.github.com/jinstrive/34d1796bd2dd46b6aa52

import re
def remove_emoji(data):
  if not data:
    return data
  if not isinstance(data, str):
    return data
  try:
    patt = re.compile(u'([\U00002600-\U000027BF])|([\U0001f300-\U0001f64F])|([\U0001f680-\U0001f6FF])')
  except re.error:
    patt = re.compile(u'([\u2600-\u27BF])|([\uD83C][\uDF00-\uDFFF])|([\uD83D][\uDC00-\uDE4F])|([\uD83D][\uDE80-\uDEFF])')
  return patt.sub('', data)

ตัวอย่าง

a = 'Python is \U0001f44d'
b = remove_emoji(a)
print(b)

ผลลัพธ์

Python is

โมดูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Emoji ในภาษา Python

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการข้อมูล Emoji สามารถเข้าไปโหลดข้อมูล Emoji ได้จาก https://github.com/iamcal/emoji-data และ https://gist.github.com/endolith/157796https://github.com/dysfunc/ascii-emoji

ขอบคุณครับ

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

เบื่อไหมกับการทำจัดการข้อมูลเพิ่อให้แสดงผลออกมาแล้วผู้ใช้เข้าใจง่าย เช่น
ตัวเลข

6000000

แต่ต้องการแสดงผลออกมาเป็น

6,000,000

และปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงผลหรือรับข้อมูล วันเวลา, พื้นที่เก็บข้อมูล , ตัวเลข , ข้อมูลดิบในแบบตาราง ไม่ว่าจะบนคอมมาไลน์หรือโปรแกรมบน GUI ให้ออกมาเป็นมิตรกับผู้ใช้

บทความนี้ขอแนะนำโมดูลที่จะช่วยคุณจัดการกับปัญหาเหล่านี้ นั้นคือ โมดูล humanfriendly ในภาษา Python ...continue reading "จัดการรับและแสดงผลข้อมูลให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ด้วย humanfriendly"

แชร์บทความนี้

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS