ในภาษา Python สามารถเขียนโปรแกรมให้ส่งรับข้อมูลผ่าน socks ได้ด้วยโมดูล requests ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ...continue reading "Python ดึงข้อมูลออนไลน์ผ่าน socks ด้วย requests"

Imbox เป็นโมดูลที่ช่วยดึงข้อมูลอีเมลผ่าน IMAP ใน Python
รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3
ใช้ MIT License

ติดตั้งด้วยคำสั่ง pip install imbox
อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ https://github.com/martinrusev/imbox

yield เป็นคำสั่งยอดนิยมในภาษา Python ว่าแต่ yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร มาหาคำตอบได้จากบทความ Python นี้กัน ...continue reading "yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร"

Twisted - โมดูลที่ Network Programming คู่ควร Twisted เป็น Framework สำหรับการเขียนโปรแกรมเครือข่ายเชิงเหตุการณ์ (event-driven network programming)  ที่เขียนในภาษา Python โดยมี protocols รองรับมากมาย ครบเครื่องสำหรับ Network Programming ...continue reading "Twisted - โมดูลที่ Network Programming คู่ควร"

7

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปทำ Face Recognition ง่าย ๆ ไม่กี่คำสั่ง ด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "ทำ Face Recognition ง่าย ๆ ไม่กี่คำสั่งใน Python"

สามารถกลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้าได้ด้วยคำสั่ง list.reverse() ...continue reading "กลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้า"

CEF Python เป็นเครื่องมือในภาษา Python สำหรับฝังตัว (embedding) Chromium ไปกับภาษา Python และยังรองรับเครื่องมือ GUI หลายตัวเช่น wxPython, PyQt, PySide, Kivy, Panda3D, PyGTK, PyGObject, PyGame/PyOpenGL และ PyWin32 ...continue reading "ฝัง Chromium ไปกับ Python ด้วย CEF Python"