Skip to content

มาแล้ว สรุป Python Cheat Sheet เบื้องต้นฉบับภาษาไทย อ่านฟรีได้ที่ Python Cheat Sheet เบื้องต้น

ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ Security หรือ ความปลอดภัย ของโปรแกรม ในภาษา Python คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด Python ของคุณได้ โดยศึกษาจากคำแนะนำ "เพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด" 11 ข้อ ตามนี้ ...continue reading "Python กับ Security : เพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด"

หากคุณต้องการเร่งความเร็ว Python ใน CPython คุณสามารถใช้วิธีแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo ได้ ...continue reading "เร่งความเร็ว Python ด้วยแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo"

สามารถกลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้าได้ด้วยคำสั่ง list.reverse() ...continue reading "กลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้า"

เราสามารถเช็ค Python Implementation ว่าเป็น CPython , PyPy หรืออื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้ไลบรารี platform ดังนี้

In [50]: import platform    
In [52]: platform.python_implementation()
Out[52]: 'CPython'

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากต้องการสร้างไฟล์ Temp Files ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ ...continue reading "เขียนอ่านไฟล์ temp แบบลัด"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไป "สร้าง CLI ง่าย ๆ ด้วย CLI Generator" กันครับ ...continue reading "สร้าง CLI ง่าย ๆ ด้วย CLI Generator"