Skip to content

ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3

สวัสดีครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3  กันครับ ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์พื้นฐานก็จะมี + - * / ครับ เพื่อไม่เป็นการเสียมาเริ่มเนื้อหากันเลยครับ

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน + - * /  ** (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง) ใน Python 3

รูปแบบการใช้ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน + - * / ง่าย ๆ ดังนี้ครับ
บวก
>>> 2 + 2
4
ลบ
>>> 50 - 5
45
คูณ
>>> 2 * 3
6
หาร
>>> 8 / 5
1.6

แบบเงื่อนไข
>> (2 + 2) * 5
20

การยกกำลังใน Python 3 

>> 2 ** 4
16

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงตัวแปรใน Python 3

>>> a = 4
>>> b = 3
>>> (a + b) / a
1.75

อีกตัวอย่างหนึ่ง ใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นในรูปแบบสมการ
>>> x = 3 + 4a
>>> y = 2 - 3a
>>> z = x + y
>>> print(z)
(5+1a)

ขอบคุณครับ

Published on Categories ไม่มีหมวดหมู่

About wannaphong

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com และผู้เขียนบทความบล็อกนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *