Skip to content

คำสั่งการวงรอบ Loop หรือคำสั่งทำซ้ำ

สวัสดีครับทุกท่าน การเขียนโปรแกรมในบางกรณีโปรแกรมที่เขียนต้องทำงานอย่างหนึ่ง ๆ ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง เราต้องใช้การวงรอบ Loop ในการโปรแกรมครับ บทความนี้จะนำเสนอการใช้คำสั่งการวงรอบ Loop ผมขอเรียกว่า คำสั่งทำซ้ำ ครับ

คำสั่งการวงรอบ Loop มีดังนี้

 • for
 • while

คำสั่งทำซ้ำ for ใน Python 3

รูปแบบ

for ตัวแปร in ลำดับขอบเขต :
 
  คำสั่ง

ตัวอย่างที่ 1

for c in 'word':
    print( c )

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 1

อธิบาย กำหนดให้ตัวแปร c มีลำดับอยู่ใน word (ถ้าเอาตามหลักคณิตศาสตร์ คือ เซต C มีสมาชิกเป็น w , o , r , d)แล้วแสดงสมาชิกที่อยู่ในขอบเขตนั้นออกมา
ตัวอย่างที่ 2

for count in range(1, 11):
    print(count)

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 2

อธิบาย กำหนดให้ตัวแปร count มีลำดับในเงื่อนไข(1, 11) คือ ไล่ตัวเลขจาก 1 ถึง 10 ไม่เอา 11 ครับ
ตัวอย่างที่ 3

for x in range(3):
    print (x)
else:
    print ('Final x = %d' % (x))

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 3

อธิบาย กำหนดให้ x มีลำดับใน range(3) แล้วแสดงลำดับออกมา ต่อมาใช้ else แสดงลำดับสุดท้ายออกมา นั้นคือ 2

ตัวอย่างที่ 4

list_of_lists = [["1, 2, 3"], ["4, 5, 6"], ["7, 8, 9"]]
for list in list_of_lists:
    for x in list:
        print (x)

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 4

อธิบาย list อยู่ในลำดับของ list_of_lists แล้ว x อยู่ในลำดับของ list ให้แสดงลำดับนั้นออกมา

คำสั่งทำซ้ำ While ใน Python 3

คำสั่งทำซ้ำ While ใน Python มีลักษณะการใช้เหมือนกันแต่จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะพบกัน เพราะการวนรอบใน Python เพื่อให้มีประสิทธิภาพ While จึงนำมาใช้จำนวนน้อยครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีการนำเข้าข้อมูลของผู้ใช้ที่จำเป็น

รูปแบบ

while นิพจน์:
             ข้อความสั่ง(s)

ตัวอย่างที่ 5

count = 0
while (count <= 8):
    print ('Is:', count)
    count = (count + 1)

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 5

อธิบาย กำหนดให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ 0 แล้วต่อมาใช้คำสั่งทำซ้ำ While โดยในขณะที่ count น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 แล้วให้แสดงค่านั้นตามหลัง Is: แล้วให้ count + 1 แล้ววนรอบต่อไปจนกว่าจะเท่ากับ 8

ตัวอย่างที่ 6

while True:
    n = input("Please enter 'hello':")
    if n.strip() == 'hello':
        break

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 6

อธิบาย กำหนดให้มีค่าความจริงเป็นจริง ให้ตัวแปร x รับค่าจากผู้ใช้มาใช้ในเงื่อนไข if โดยค่าที่ได้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อค่า n มีค่าเป็น hello เท่านั้นแล้วจึงจะออกจากการวนรอบโดยใช้ break

ขอบคุณครับ

3 thoughts on “คำสั่งการวงรอบ Loop หรือคำสั่งทำซ้ำ

 1. ZEE

  วิธีเขียน โค้ด python
  1-4 คะแนน 1
  5-8 คะแนน 2
  9-12 คะแนน3
  13-16 คะแนน4
  มากกว่า 16 คะแนน5
  ช่วยแนะนำหน่อยครับ

  Reply
  1. wannaphong

   ใช้ if elif else ครับ

   a=1
   if a==1:
    print("1")
   elif a==5:
    print("2")
   else:
    print("กรุณากรอกข้อมูล")
   
   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *