Skip to content

คำสั่งเงื่อนไข if else ใน Python 3

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง คำสั่งเงื่อนไข if else ใน Python 3 ครับ คำสั่งเงื่อนไข if นี้ใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ elif ถ้าไม่ให้ทำการเปรียบเทียบต่อไป

จนหมดเงื่อนไขที่จะเปรียบเทียบแล้วให้ทำตามคำสั่ง else

รูปแบบการใช้คำสั่งเงื่อนไข if else ใน Python 3

if เงื่อนไข:
    คำสั่ง
elif เงื่อนไข:
    คำสั่ง
else:
    คำสั่ง

อธิบายรูปแบบการใช้คำสั่งเงื่อนไข if else ใน Python 3   เมื่อกำหนดเงื่อนไข if แล้ว ถ้าโปรแกรมที่สร้างนั้น ต้องใช้เงื่อนไขหลายเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ elif โดยเปรียบเทียบเงื่อนไขไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขไหนจะเป็นจริงจนสุดท้าย ถ้าเงื่อนไขทั้งหมดเป็นเท็จ ให้ทำตามคำสั่งในเงื่อนไข else

ตัวอย่างการนำคำสั่งเงื่อนไข if else ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมบน Python 3

ตัวอย่าง โปรแกรมตรวจสอบตัวเลขว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หลักการโปรแกรม รับค่าตัวเลขเข้ามาแล้วเอามาแทนตัวแปร x ให้ตัวแปร y = 0 เช็คว่า น้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 โค้ด:

y = 0
x = int(input("input: "))
if x == y:
  print ("=" , y)
elif x < y:
  print ("<" , y)
elif x > y:
  print (">" , y)
else:
  print ("No, It isn't num.")

ขอบคุณครับ

Published on Categories ไม่มีหมวดหมู่

About wannaphong

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com และผู้เขียนบทความบล็อกนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *