Skip to content

อาร์เรย์ (array) เบื้องต้นใน Python

  อาร์เรย์ (array) เป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง เป็นโครงสร้างข้อมูล แต่ว่า Python ไม่สนับสนุนอาร์เรย์ชนิดนี้โดยตรง จึงต้องใช้ชนิดข้อมูลที่เรียกว่ารายการ ซึ่งเกือบเหมือนกับอาร์เรย์ แต่สามารถเข้าถึงได้เพียงหนึ่งดัชนี


อาร์เรย์ 1 มิติ

ใน Python จะมีรูปแบบดังนี้ [1,2,3,4,5,6]

a = [1,2,3,4,5,6]
print(a[2])

จะได้ผลลัพธ์ คือ 3 จะเห็นได้ว่าใน python จะนับอาร์เรย์ตัวที่ 1  เป็น 0 ไล่ไปเรื่อย ๆ
หากต้องการจำนวน 3 ถึง 5 ใช้คำสั่ง

print(a[2:5])

ผลลัพธ์จะได้ [3, 4, 5]
ถ้าต้องการค่าข้อมูลบนอาร์เรย์ ตามตำแหน่งคอลัมน์

print(a[5:])

จะได้ผลลัพธ์ [6]
ต่อมาเราจะเปลี่ยนค่าข้อมูลในอาร์เรย์กันครับ
เช่น a[5] จากเดิมเป็น  [6] หากใช้คำสั่ง

>>a[5] = 11
>>print(a[5:])
[11]

จะเห็นได้ว่าข้อมูลใหม่จะทับข้อมูลเก่า ข้อมูลเก่าจะหายไปเป็นไปตามหลักการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
หากใช้คำสั่ง print(a[:]) คือแสดงอาร์เรย์ทั้งหมดออกมา

>>> print(a[:])
[1, 2, 3, 4, 5, 11]

อาร์เรย์ 2 มิติ

อาร์เรย์ 2 มิติมีการจัดเรียงข้อมูลในแถว  / คอลัมน์ สามารถเปรียบเทียบได้กับเมทริกซ์ในคณิตศาสตร์
ใน Python อาร์เรย์ 2 มิติ จะมีรูปแบบเป็น [[1, 2], [3, 4]]

b = [[1, 2], [3, 4]]

ถ้าเป็นรูปแบบเมทริกซ์ในคณิตศาสตร์จะเป็น
b =  [1, 2]
       [3, 4]
หากต้องการดึงข้อมูลมาใช้จากอาร์เรย์ 2 มิติ ใช้คำสั่งดังนี้ เช่น

>>> b = [[1, 2], [3, 4]]
>>> print(b[0][0])
1

แถวที่ 1 หลักที่ 1 คือ 1

>>> print(b[0][1])
2

แถวที่ 1 หลักที่ 2 คือ 2

>>> print(b[1][0])
3

แถวที่ 2 หลักที่ 1 คือ 3 

>>> print(b[1][1])
4

แถวที่ 2 หลักที่ 2 คือ 4
หากต้องการแสดงทั้งแถวและคอลัมน์ใช้คำสั่ง

>>> print(b[0:][0:])
[[1, 2], [3, 4]]

หากต้องการเฉพาะแถวที่ 1 ใช้คำสั่ง

>>> print(b[0][0:])
[1, 2]

อาร์เรย์ 3 มิติ

มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับที่ผ่านมา แต่มีอาร์เรย์เพิ่มอีกมิติ ตัวอย่างเช่น
[[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]],
 [[10, 11, 12], [13, 14, 15], [16, 17, 18]],
 [[19, 20, 21], [22, 23, 24], [25, 26, 27]]]
การนำไปใช้งาน

>>> d = [[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]],
 [[10, 11, 12], [13, 14, 15], [16, 17, 18]],
 [[19, 20, 21], [22, 23, 24], [25, 26, 27]]]
>>> d[0][1]
[4, 5, 6]
>>> d[0][1][2]
6

หากต้องการคำนวณมากกว่านั้น แนะนำให้ใช้โมดูล numpy แทนดีกว่าครับ
ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ครับ
ติดตามบทความต่อไปนะครับ

*แก้ไขครั้งที่ 1 ขอขอบคุณพี่ วอน นอน คุก ครับ
ขอบคุณครับ

7 thoughts on “อาร์เรย์ (array) เบื้องต้นใน Python

 1. Benz

  ถ้าผมต้องการสร้าง list ขนาด 1แสนค่า เพื่อรองรับ input ที่จะเข้ามา ผมควรจะเขียนแบบไหนดีครับ

  Reply
 2. takdanai

  ถ้าต้องการประกาศ อาร์เรย์ เป็นทศนิยม ไว้รับค่า ทศนิยมที่ส่งมา
  เช่น ส่งค่า 8.2 มา แล้ว รับเป็นค่ามั่ว [123,32,12,0,0,0,0,]
  ไม่ทราบว่า เราต้องแก้ไขยังไงหรอครับ ให้มันรับเป็น ค่า 8.2 เหมือนเดิมครับ
  สำหรับส่งค่า int ไม่มีปัญหาครับ

  Reply
     1. wannaphong

      ของ Python ไม่ต้องประกาศอาร์เรย์ให้เป็นfloat ครับ ถ้ากรอก
      [1.2]
      จะเป็น float ใน list ทันทีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *