Skip to content

ติดตั้งโมดูล Python ที่ต้อง compiler ด้วย MinGW ใน Windows (32 Bit)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการติดตั้งโมดูลใน Python นั้น บางอย่างนั้นจะพบว่า เราไม่สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่งปกติ เช่น cython ครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตั้งโมดูล Python ที่ต้อง compiler ด้วย MinGW ใน Windows (32 Bit) กันครับ


ทำไมเราถึงติดตั้งบางโมดูลใน Python ไม่ได้?
เพราะบางโมดูลใน Python มีส่วนที่เขียนด้วยภาษา C/C++ เพิ่มขยายความสามารถของ Python ด้วยเหตุนี้เราจึงต้อง compiler โมดูลที่มีส่วนประกอบเขียนด้วยภาษา C/C++

วิธีการต่อไปใช้ได้เฉพาะ  Windows (32 Bit) นะครับ ส่วนใครใช้ Windows (64 Bit) (รวมถึงผมด้วย) ไม่แนะนำให้ใช้ MinGW ถึงแม้ว่าจะรองรับ 64 Bit ก็ตาม เพราะอาจมีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้กับ Python ครับ ใช้ Visual Studio ในการ compiler แทนครับ

เริ่มแรกให้ผู้อ่านโหลด MinGW จาก http://sourceforge.net/projects/mingw/files/latest/download?source=files แล้วทำการติดตั้งครับ และตั้งค่า PATH ครับ

ในการตั้งค่า PATH เปิดคอมมาไลน์ใช้คำสั่ง
SET PATH=C:\MinGW\bin;C:\MinGW\MSYS\1.0\local\bin;C:\MinGW\MSYS\1.0\bin;
เข้าไปที่ C:$$pythonpath)\Lib\distutils ให้สร้างไฟล์ distutils.cfg ขึ้นมา แล้วใส่โค้ดในไฟล์ distutils.cfg ดังนี้
[build]
compiler = mingw32

จากนั้นลองติดตั้งโมดูลดูครับ

pip install cython

หากไม่ได้ลอง

pip install cython -U --install-option="--compiler=mingw32"

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

Published on Categories ไม่มีหมวดหมู่

About wannaphong

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com และผู้เขียนบทความบล็อกนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *