Skip to content

การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทควมนี้จะพาผู้อ่านไป การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python เพื่อให้โปรแกรมยังสามารถทำงานต่อไปได้แม้คำสั่งของโปรแกรมจะมีปัญหาก็ตาม ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจข้อผิดพลาดในภาษา Python กันก่อนครับ

ข้อผิดพลาดในภาษา Python

ข้อผิดพลาดในภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมมีอยู่ 2 ชนิด คือ

 1. Syntax Errors
 2. Exceptions

1. Syntax Errors

เป็นการเขียนผิดหลักไวยากรณ์ของภาษา Python มักจะพบบ่อย เมื่อลืมใส่วงเล็บหรือใช้คำสั่งผิด import ไลบรารีผิด หรือนำโค้ด Python 2 มารันบน Python 3
ตัวอย่าง

>>> print "Hi"
 File "<stdin>", line 1
  print "Hi"
     ^
SyntaxError: invalid syntax

2. Exceptions
แม้ว่าจะเขียนโค้ดโปรแกรมถูกหลักไวยากรณ์ของภาษา Python แต่หากจะมีปัญหาในการดำเนินการทำงานของโปรแกรม เช่น ใช้ชนิดของตัวแปรผิด

ตัวอย่างของปัญหานี้คือ ZeroDivisionError, NameError และ TypeError

ตัวอย่างข้อผิดพลาดนี้

>>> a = 1/0
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: Attempted to divide by zero.

>>> b+5/1
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'b' is not defined

>>> "5"-1
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'int'

การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python

เวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วนำไปรัน ถ้า พบข้อผิดพลาดจะหยุดการทำงานโปรแกรมทันที หากเราต้องการให้โปรแกรมต่อไปได้เมื่อพบข้อผิดพลาด เราต้องใช้ บล็อก Try และบล็อก Except ครับ
มีหลัการใช้งานดังนี้

try:
 คำสั่งรันโปรแกรม
except:
 คำสั่งเมื่อพบปัญหาจากคำสั่งที่รัน

Exception Errors

ที่ควรรู้มีดังนี้ครับ

 1. IOError
  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

  >>> try:
  ... open('a.txt','r')
  ... except IOError:
  ... print("IOError")
  ...
  IOError
  
 2. ImportError
  ไม่พบไลบรารีที่ระบุไว้

  >>> try:
  ...   import mom
  ... except ImportError:
  ...   print("No")
  ...
  No
  
 3. ValueError
  ชนิดของค่าที่ได้จากการตัวดำเนินการหรือฟังก์ชั่นจากอาร์กิวเมนต์ไม่เหมาะสม

  >>> try:
    a = int(input("Enter a number:\n"))
  except ValueError:
    print("numbers only")
  
  Enter a number:
  g
  numbers only
  
 4. ZeroDivisionError
  เป็นข้อผิดพลาดที่พบเมื่อคุณนำค่าจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงหารด้วย 0 เพราะการหารด้วย 0 ไม่สามารถหารได้

  >>> try:
  ...   a = 6/0
  ... except ZeroDivisionError:
  ...   print("ZeroDivisionError")
  ...
  ZeroDivisionError
  
 5. KeyboardInterrupt
  เมื่อการกระทำกับปุ่ม interrupt ของคีย์บอร์ด (Control-C หรือ Delete)

  def foo():
    try:
      x=0
      while 1:
        x += 1
      print(x)
    except KeyboardInterrupt:
      print("Interrupted!")
  foo()
  

สำหรับรายการ Exception Errors สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.python.org/3/library/exceptions.html

Try ... except ... else
หลังจากที่เรากำหนดการทำงาน Exception Errors แล้ว หากเรารันโปรแกรมแล้วไม่พบข้อผิดพลาดที่เราได้กำหนดไว้ เราสามารถใช้บล็อก else ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้

try:
 คำสั่งรันโปรแกรม
except:
 คำสั่งเมื่อพบปัญหาจากคำสั่งที่รัน
else:
 คำสั่งเมื่อไม่พบปัญหาจากการรันโปรแกรม

ตัวอย่าง

>>> try:
... import sys
... except ImportError:
... print("Import Error")
... else:
... print("Hello : )")
...
Hello : )

finally
เป็นการกำหนดคำสั่งเมื่อสิ้นสุดการทำงานบล็อก try except โดยบล็อก finally จะทำงานไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม

try:
 คำสั่งรันโปรแกรม
except:
 คำสั่งเมื่อพบปัญหาจากคำสั่งที่รัน
finally:
 คำสั่งสิ้นสุดการทำงานหลังจากบล็อก try except

ตัวอย่างการใช้งาน

try:
  a = 6 / 0
except:
  print("Error")
finally:
  print("Good Bye. :(")

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

Published on Categories ไม่มีหมวดหมู่

About wannaphong

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com และผู้เขียนบทความบล็อกนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

2 thoughts on “การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python

 1. poon hong

  ผมเริ่มหัดเขียน ไพทอน ตามหนังสือ ใช้ ipython เกิดข้อผิดพลาดไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับ

  import numpy as np

  from matplotlib.pyplot import plot

  from matplotlib.pyplot import show

  import sys

  a = float(sys.argv[1])

  a = float(sys.argv[1])

  ValueError: could not convert string to float: '-f'

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *