16 มีนาคม 2558

Published มีนาคม 16, 2558 by with 0 comment

ไลบรารี copy ในภาษา python

ไลบรารี copy ในภาษา python เป็นไลบรารีที่ทำหน้าที่ในการคัดลอกค่าหรือ objects ของตัวแปรหนึ่งไปอีกตัวแปรหนึ่ง โดยไลบรารี copy เป็นไลบรารีมาตรฐานของภาษา python

ในการใช้งานทุกครั้งต้อง
import copy
เข้ามาด้วยทุกครั้ง
โดยมีคำสั่งดังต่อไปนี้

  • copy.copy(x)
    คืนค่า shallow copy ของตัวแปร x โดยสามารถคัดลอกผลลัพธ์ได้อย่างเดียว
  • copy.deepcopy(x)
    คืนค่า deep copy ของตัวแปร x โดยสามารถคัดลอกคำสั่งใน class หรือ def ได้ด้วย

ตัวอย่างการใช้งานไลบรารี copy ในภาษา python
คำสั่ง copy.copy(x)
>>> import copy
>>> x = 5
>>> a = copy.copy(x)
>>> print(a)
5
คำสั่ง copy.deepcopy(x)
>>> import copy
>>> def o(t):
... t = t
... print(t)

>>> a = o("hi")
hi
>>> s = copy.deepcopy(o)
>>> s("hi")
hi
>>> s("test")
test

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)