Skip to content

คณิตศาสตร์กับภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้คณิตศาสตร์กับภาษา Python และการแปลงสมการคณิตศาสตร์ไปเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ขั้นต้นกันครับ

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับภาษา Python

ไวยากรณ์ คณิตศาสตร์ การดำเนิการทางคณิตศาสตร์
a+b

a + b

บวก
a-b

a - b

ลบ
a*b

a \times b

คูณ
a/b

 a \div b

หาร
a//b

\left [ a \div b\right ]

หารเอาแค่จำนวนเต็ม  (ตัวอย่าง 5//2=2)
a%b

a~\bmod~b

modulo
-a

-a

นิเสธ
abs(a)

|a|

ค่าสัมบูรณ์
a**b

a^b

ยกกำลัง
math.sqrt(a)

\sqrt{a}

รากที่สอง

การเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่า
< น้อยกว่า > มากกว่า
= เท่ากับ
!= ไม่เท่ากับ
<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ

Augmented Assignment Python

Augmented Assignment มีหลักการใช้งานตามตัวอย่างนี้ครับ

>>> x = 2
>>> x #มีค่าเท่ากับ 2
2
>>> x *= 3
>>> x #มีความหมายว่า 2 * 3
6
>>> x += 4
>>> x #มีความหมายว่า 2 * 3 + 4
10
>>> x /= 5
>>> x #มีความหมายว่า (2 * 3 + 4) / 5
2
>>> x **= 2
>>> x #มีความหมายว่า ((2 * 3 + 4) / 5) ** 2
4
>>> x %= 3
>>> x #มีความหมายว่า ((2 * 3 + 4) / 5) ** 2 % 3
1

แปลงสมการขั้นต้นกับภาษา Python

เริ่มต้นกับสมการง่าย ๆ กันก่อนครับ

a + 1 = 5


แก้สมการตามหลักคณิศาสตร์จะได้ว่า

a + 1 = 5


a = 5 - 1


a = 4


เมื่อนำมาเขียนโปรแกรมจะได้ว่า

>>> a = 5-1
>>> a + 1 == 5
True

ตัวอย่างต่อมา

a \times 8 = 16


แก้สมการตามหลักคณิตศาสตร์จะได้ว่า

a \times 8 = 16


a =\frac{16}{8}


a = 2


เมื่อนำมาเขียนโปรแกรมจะได้ว่า

>>> a = 2
>>> a * 8 == 16
True

3x - 1 \geq 4


แก้สมการทางคณิตศาสตร์จะได้ว่า

3x - 1 \geq 4


3x - 1 + 1 \geq 4 + 1


3x \geq 5


\frac{1}{3}(3x) \geq \frac{1}{3}(5)


x > \frac{5}{3}


x > 1.66


เขียนโปรแกรมจะได้ว่า

x = float(input("Enter: ")) #กำหนดให้รับค่าจำนวนจริง
print("x>5/3 is", x>5/3) #คำนวณแล้วแสดงผล

ต่อไปเราจะไปหาค่า

\pi

กันครับ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ค่า

\pi

จะมีค่าประมาณที่

3.14

หรือ

\frac{22}{7}


หากเราหาจาก

\frac{22}{7}

จะได้ 3.142857142857143... เป็นทศนิยมไม่รู้จบ
หากเราเขียนโปรแกรมภาษา Python สามารถหาค่า

\pi

ได้ดังนี้ครับ

>>> import math
>>> print(math.pi) #แสดงผล
3.141592653589793

หาพื้นที่วงกลม
สูตรพื้นที่วงกลม คือ

\pi r^{2}


หากเราต้องการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่วงกลมจากภาษา Python สามารถทำได้ดังนี้

>>> import math
>>> r = float(input("R = ")) #กำหนดให้รับค่าจำนวนจริง
R = 4
>>> area = math.pi*r**2 #คำนวณตามสูตร
>>> print(area) #แสดงผล
50.26548245743669

จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นทศนิยมหลายตำแหน่ง หากเราต้องการทศนิยมแค่ 2 ตำแหน่ง เราสามารถใช้ round() ในการปัดเอาแค่ทศนิยมตามตำแหน่งที่ต้องการครับ

>>> import math
>>> r = float(input("R = ")) #กำหนดให้รับค่าจำนวนจริง
R = 4
>>> area = math.pi*r**2 #คำนวณตามสูตร
>>> print(round(area,2)) #แสดงผล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
50.27

ดังนั้นคำสั่ง round() มีหลักการใช้งานดังนี้ครับ

round(ตัวแปรหรือจำนวน, จำนวนตำแหน่งทศนิยม) 

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม การดำเนินการแบบตรรกะ(Boolean Operations)ใน Python 3
ฟังก์ชัน math ใน Python
เซตใน Python

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

1 thought on “คณิตศาสตร์กับภาษา Python

  1. ohmohm

    แต่จำนวนเชิงซ้อน ส่วนจินตภาพ Python ใช้ j เหมือนวิศวกรไฟฟ้านะครับ นักคณิตศาสตร์มักใช้ i

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *