8 สิงหาคม 2558

Published สิงหาคม 08, 2558 by with 0 comment

เขียนโปรแกรมเชิงตรรกะในภาษาไพทอนด้วย pyDatalog

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปรู้จักกับโมดูล pyke บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะในภาษาไพทอนด้วย pyDatalog กันครับ

โมดูล pyDatalog เป็นโมดูลสำหรับเรียกใช้ Datalog ในภาษาไพทอน โดยไวยากรณ์ Datalog เป็นส่วนหนึ่งของภาษาโปรล็อก (prolog) มีความสามารถดังนี้

  • จำลองการทำงาน (เช่นในเกมหรือระบบผู้เชี่ยวชาญ)

  • ทำอัลกอริทึมแบบเรียกซ้ำ (เช่นในเครือข่ายโพรโทคอล รหัส และกราฟวิเคราะห์)

  • การจัดการชุดข้อมูลที่ซับซ้อนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่นในการรวมข้อมูล)

  • แก้ปัญหาข้อจำกัดที่ไม่ต่อเนื่อง

  • รองรับทั้งภาษาไพทอน 2 และภาษาไพทอน 3 และสามารถรันใน PyPy ได้

  • ใช้ License :: GNU Library or Lesser General Public License (LGPL)


สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install pyDatalog

ตัวอย่างการใช้งาน

[python]
from pyDatalog import pyDatalog
pyDatalog.create_terms('factorial, N')

factorial[N] = N*factorial[N-1]
factorial[1] = 1

print(factorial[3]==N) # 3 * 2 * 1

print(factorial[4]==N) # 4 * 3 * 2 *1
[/python]

ผลลัพธ์
N
-
6

N
---
24

เอกสารการใช้งาน https://sites.google.com/site/pydatalog/home
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)