6 กันยายน 2558

Published กันยายน 06, 2558 by with 0 comment

สร้างตาราง ASCII table ด้วย Pylsy ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างตาราง ASCII table ด้วย Pylsy ในภาษาไพทอนกันครับ

ผมขอแนะนำโมดูลที่ชื่อว่า "Pylsy" เป็นโมดูลสำหรับใช้วาดตารางเพื่อแสดงผลในคอมมานด์ไลน์ terminal หรือ console ได้แบบง่าย ๆ ครับ

โมดูล Pylsy นี้รองรับทั้งไพทอน 2 และ ไพทอน 3 และใช้ MIT License

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install pylsy

การใช้งาน


เมื่อเรียกใช้งานต้อง import โมดูลเข้ามา

[python]from pylsy import pylsytable[/python]

ต่อไป มาสร้างหัวตาราง โดยข้อมูลจะอยู่ในข้อมูลชนิด List หรือรายการ

[python]attributes=["Version","Release Date","API level"][/python]

สร้างหัวตารางตามที่กำหนด

[python]table=pylsytable(attributes)[/python]

สร้างข้อมูลชนิด List หรือรายการ สำหรับเก็บข้อมูลตามแถวที่กำหนด

[python]
Version = ['1.0','1.1','1.5','1.6','2.0','2.0.1','2.1','2.2','2.2.1','2.2.2','2.2.3']
Release = ['September 23, 2008','February 9, 2009','April 27, 2009','September 15, 2009','October 26, 2009','December 3, 2009','January 12, 2010','May 20, 2010','January 18, 2011','January 22, 2011','November 21, 2011']
api = ['1','2','3','4','5','6','7','8','8','8','8'][/python]

เพื่อข้อมูลเข้าไปยังตาราง

[python]
table.add_data("Version",Version)
table.add_data("Release Date",Release)
table.add_data("API level",api)
[/python]

แสดงตารางออกมา

[python]print(table)[/python]

ผลลัพธ์

หากต้องการเพิ่มข้อมูลบางค่าเข้ายังแถวที่กำหนด สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

[python]
table.append_data("Version","2.3")
# หรือ
table.append_data("Version",["2.3"]) # เพิ่มเป็นรายการ
[/python]

หน้าเว็บโมดูล Pylsy https://github.com/Leviathan1995/Pylsy
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)