18 ตุลาคม 2558

Published ตุลาคม 18, 2558 by with 0 comment

สร้างแผนผังด้วย ggplot ในภาษาไพทอน

โมดูล ggplot เป็นโมดูลสำหรับระบบแผนผัง (plotting system) ในภาษาไพทอน โดยโมดูลนี้ port มาจากโมดูล ggplot2 ของภาษา R ทำให้มี API เรียกใช้งานคล้าย ๆ กับโมดูล ggplot2 ของภาษา R
รองรับทั้ง Pyhon 2 และ Python 3
ใช้ BSD license

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install ggplot

ตัวอย่างการใช้งาน
จาก http://ggplot.yhathq.com/docs/scale_color_brewer.html

[python]
from ggplot import *
ggplot(aes(x='carat', y='price', color='clarity'), data=diamonds) + geom_point() + scale_color_brewer(type='seq', palette='Reds')[/python]

ผลลัพธ์
หากเรียกใช้งานผ่าน CPython หรือ IPython จะปรากฎหน้าต่าง matplotlib ขึ้นมา

สร้างแผนผังด้วย ggplot ในภาษาไพทอน

อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ http://ggplot.yhathq.com/

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)