5 ธันวาคม 2558

Published ธันวาคม 05, 2558 by with 1 comment

ควบคุม GUI บน Windows แบบอัตโนมัติด้วย pywinauto

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows กัน คงรู้จักกับ pywin32 กันดีว่าเป็นโมดูลที่ช่วยเชื่อมระหว่าง python กับ Windows แต่ pywin32 มีการใช้งานที่ยุ่งยากเกินไปสำหรับบางงาน เช่น หากต้องการเขียนคำสั่งควบคุมให้เปิดโปรแกรมและพิมพ์ข้อความแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ผมขอแนะนำโมดูล pywinauto ครับ


โมดูล pywinauto เป็นโมดูลสำหรับใช้ควบคุม GUI บน Windows แบบอัตโนมัติ โดยสามารถเขียนคำสั่งให้เปิดโปรแกรม, คลิก , พิมพ์ข้อความ , Capture ได้แบบอัตโนมัติ
รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3
ใช้ LGPLv2+
โมดูลนี้ต้องการโมดูล pywin32 ให้ทำการติดตั้งโมดูล pywin32 ก่อนใช้งานโมดูลนี้

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install pywinauto

การใช้งาน


โค้ดและรูปภาพประกอบจาก pywinauto.github.io


from pywinauto import application
app=application.Application()
app.start_('notepad.exe')
app.UntitledNotepad.MenuSelect("Help->About Notepad")
app.AboutNotepad.OK.Click()
app.UntitledNotepad.Edit.TypeKeys ("Hello")


อ่านเอกสารการใช้งานได้จาก http://pywinauto.github.io/docs/

นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างโค้ดควบคุมอัตโนมัติโดยใช้  pywinauto คือ SWAPY (ลิงค์ https://github.com/pywinauto/SWAPY) ใช้งานได้เฉพาะ Python 2

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

,

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)