12 ธันวาคม 2558

Published ธันวาคม 12, 2558 by with 0 comment

สร้างกราฟง่าย ๆ ด้วย Plotly กับภาษาไพทอน

Plotly เป็นบริการรายงานข้อมูลกราฟแบบออนไลน์ (https://plot.ly/) และยังได้ออกโมดูล Plotly  เป็นโมดูลหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันในการสร้างกราฟรายงานข้อมูลทั้งแบบ 2 มิติ (รูปแท่ง , รูปวงกลม และอื่น ๆ) และ แบบ 3 มิติ ในภาษาไพทอน นิยมใช้งานกับ IPython Notebook นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกกราฟข้อมูลขึ้นไว้กับ Plotly account ทำให้สามารถดูกราฟแบบอออนไลน์ได้และยังสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้

  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

  • ใช้ License: MIT


สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install plotly

การใช้งาน


หลังทำการติดตั้งโมดูลแล้ว ทำการลงทะเบียน https://plot.ly/products/cloud/ เลือกบริการแบบฟรี ลงทะเบียนเสร็จ เปิดคอมมานด์ไลน์ขึ้นมา ใช้คำสั่ง

[python]python -c "import plotly; plotly.tools.set_credentials_file(username='DemoAccount', api_key='lr1c37zw81')"[/python]


  • username คือ ชื่อบัญชีที่ลงทะเบียน

  • api_key สามารถเอามาวางได้จาก https://plot.ly/settings/api/


ตัวอย่างการใช้งาน

[python]import plotly.plotly as py
import plotly.graph_objs as go

# Create random data with numpy
import numpy as np

N = 500
random_x = np.linspace(0, 1, N)
random_y = np.random.randn(N)

# Create a trace
trace = go.Scatter(
x = random_x,
y = random_y
)

data = [trace]

# Plot and embed in ipython notebook!
py.iplot(data, filename='basic-line')

# or plot with: plot_url = py.plot(data, filename='basic-line')[/python]

ผลลัพธ์
สร้างกราฟง่าย ๆ ด้วย Plotly กับภาษาไพทอน

สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ สามรถอ่านได้จาก https://plot.ly/python/offline

อ่านเอกสารและดูความสามารถของ Plotly ได้ที่ https://plot.ly/python/
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)