29 กรกฎาคม 2559

Published กรกฎาคม 29, 2559 by with 0 comment

รับที่ตั้ง home ทั้งบน Windows , Linux และ masOS

ในทุกระบบปฎิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows , Linux และ masOS จะมีโฟล์เดอร์ home ให้ผู้ใช้ โดยโฟล์เดอร์ home บนตระกูลยูนิกซ์และ Linux จะอยู่ที่

/home/user/

ในขณะที่ Windows จะอยู่ที่
C:\Users\user\

เพราะระบบไฟล์ไม่เหมือนกันจึงทำให้ไม่สะดวกต่อการเขียนโปรแกรมที่ทำงานข้ามระบบปฎิบัติการ เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ใน Python ได้ด้วยโค้ด Python ไม่กี่บรรทัดโดยการใช้ os.path

  • os.path.expanduser(path) ขยาย path เพื่อรับโฟล์เดอร์ home ของผู้ใช้
  • os.path.join(path1,*path2*,...) เข้าถึง path
  • os.sep ให้ path separator ที่ขึ้นอยู่กับ OS (/ ของ Linux/Unix, \ ของ Windows)
  • os.getcwd() รับโฟล์เดอร์ที่ตั้งทำงานตอนนี้
  • os.path.abspath(path) ให้ path ที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับ OS
ตัวอย่าง

import os
path = os.path.join(os.path.expanduser('~'), 'documents', 'python', 'file.txt')
print (path)

ผลลัพธ์
/home/user/documents/python/file.txt ## when on Ubuntu
C:\Users\user\documents\python\file.txt ## when running Windows

เดติด : http://askubuntu.com/a/350520

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)