8 สิงหาคม 2561

Published สิงหาคม 08, 2561 by with 0 comment

ทำโปรไฟล์หน่วยความจำโค้ด Python ด้วย memory_profiler

หากต้องการทำโปรไฟล์หน่วยความจำโค้ด Python ที่เขียน มีหลายวิธี บทความนี้ขอเสนอวิธีทำโปรไฟล์หน่วยความจำโค้ด Python โดยใช้โมดูล memory_profiler

memory_profiler เป็นโค้ดสำหรับทำโปรไฟล์หน่วยความจำสำหรับโค้ดไพทอนโดยเฉพาะ
โดยรองรับทั้ง Python 2,3 รองรับ Windows , Linux และอื่น ๆ แถมเป็น BSD License (BSD)

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip ดังนี้
pip install -U memory_profiler
สำหรับ Windows ให้ทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่ง
pip install -U https://github.com/pythonprofilers/memory_profiler/archive/master.zip

การใช้งาน

ให้ใส่ @profile ลงไปด้านบนฟังก์ชันที่ต้องการทำโปรไฟล์หน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น
@profile
def my_func():
  a = [1] * (10 ** 6)
  b = [2] * (2 * 10 ** 7)
  del b
  return a

if __name__ == '__main__':
  my_func()

จากนั้น รันโดยใช้คำสั่ง
python -m memory_profiler example.py
 ผลลัพธ์
Line #  Mem usage Increment  Line Contents
==============================================
   3              @profile
   4   5.97 MB  0.00 MB  def my_func():
   5   13.61 MB  7.64 MB    a = [1] * (10 ** 6)
   6  166.20 MB 152.59 MB    b = [2] * (2 * 10 ** 7)
   7   13.61 MB -152.59 MB    del b
   8   13.61 MB  0.00 MB    return a

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://pypi.org/project/memory_profiler/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)