Skip to content

About wannaphong

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com และผู้เขียนบทความบล็อกนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

1

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาทุกท่านไปเขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary บน Python เวชั่น 3 กันครับ หลาย ๆ ท่านคงเคยใช้งาน longdo เว็บ dictionary ไทยกันมาบ้างแล้ว ผมเลยเกิดความคิดที่จะเขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary แบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตบ้างครับ
...continue reading "เขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary บน Python 3"

2

สวัสดีครับทุกท่าน บางท่านได้ใช้งานฐานข้อมูล Oracle เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมต้องอาศัยฐานข้อมูลซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับ Python ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  Oracle
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ด้วย Python"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมจะพาทุกท่านไปเขียนโปรแกรมโหลดไฟล์เบื้องต้นจาก HTTP โดยใช้ Python ถ้าพูดถึงโปรแกรมโหลดไฟล์ เราต้องนึกถึงโปรแกรมชื่อดังบน Windows อย่าง IDM ครับ บทความนี้คงผ่านผู้อ่านเขียนขนาดนั้นไม่ได้นะครับ
...continue reading "เขียนโปรแกรมโหลดไฟล์เบื้องต้นจาก HTTP โดยใช้ Python"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับโมดูลที่มาพร้อมกับ Python 3 นั้นคือ webbrowser ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งใช้แสดงผลหน้าเว็บครับ
...continue reading "webbrowser on Python 3"

1

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง ทูเพิล (Tuple) ทูเพิล  คือ โครงสร้างข้อมูลแบบเรียงลำดับ (List) ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน tuple ได้ ตัวอย่างทูเพิล(Tuple)

Tuple1 = (5,4,3)
print (Tuple1)

...continue reading "ทูเพิล (Tuple) ใน Python"

42

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเขียนข้อมูลและอ่านข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์บน Python 3 กันครับ โปรแกรมที่มีการทำงานบางอย่างต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกใช้งานข้อมูลนั้นอีกในอนาคต ไม่ต้องมาประมวลผลใหม่หรือกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่
...continue reading "เขียนและอ่านข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์บน Python 3"

สวัสดีครับทุกท่าน หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า OOP การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุกันมาบ้างแล้วครับ OOP ย่อมาจาก Object-Oriented Programming เป็นหลักการที่เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
...continue reading "Python OOP อ๊อบเจ็กและคลาส"