3

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทดลองศึกษาและสร้าง blockchains เบื้องต้นเพื่อการศึกษาด้วย Python กันครับ ...continue reading "Blockchain เบื้องต้นด้วย Python"

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปทำ WordNet ภาษาไทยกับ Python บทความนี้เราจะนำ NLTK มาใช้งานกับ WordNet ภาษาไทยกันครับ ...continue reading "WordNet ภาษาไทยกับ NLTK"

สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet ย่อว่า IPA) เป็นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดของมนุษย์โดยสามารถใช้แทนเสียงภาษาทุกภาษาในโลกเป็นระบบเดียวกัน ...continue reading "หาสัทอักษรสากลด้วย Python"

2

เคยไหม ที่ คุณครูสอนเขียน Flowcharts แผนผังโปรแกรม ทำเป็นและรู้เรื่อง แต่พอเขียนโปรแกรม เขียนไม่ได้ หรือ เคยไหมที่วาด Flowcharts ไม่เป็นแต่เขียนโปรแกรมได้ หรือทั้งสองกรณี ไม่ได้เลย ...continue reading "Flowgorithm - เขียนโปรแกรมง่าย ๆ ด้วย Flowcharts"

6

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ ...continue reading "ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python"

PyEphem เป็นโมดูลสำหรับงานคำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานในภาษาไพทอน โดยสามารถคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของโลก รวมไปถึงตำแหน่งของดาวหาง ตามเวลาที่กำหนดได้ และนอกจากนั้น สามารถคำนวณวันเวลาวันพระจันทร์เต็มดวงและดับได้ด้วย และมีความสามารถอื่น ๆ อีก ...continue reading "คำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานด้วย PyEphem"

Link

ฟิสิกส์สุริยะ คือ อะไร ?
ฟิสิกส์สุริยะ (solar physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฎการณ์ธรรมชาติและสมบัติทางฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์

ในภาษา Python สามารถศึกษาฟิสิกส์สุริยะได้โดยใช้โมดูล SunPy
อ่านเอกสารได้ที่ http://sunpy.org/