Skip to content

4

ทำไมภาษา Python จึงเป็นภาษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มเขียนโปรแกรม
...continue reading "ทำไมภาษา Python จึงเป็นภาษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มเขียนโปรแกรม"

โมดูล SymPy เป็นไลบรารีในภาษา Python มีความสามารถในการคำนวณสัญลักษณ์พีชคณิต หรือจะเรียกได้ว่า เป็นระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์  Computer algebra system (CAS) ใน Python รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3 (License: BSD) ...continue reading "คำนวณสัญลักษณ์พีชคณิตใน Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน มีวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่ค้นคว้า ศึกษา ดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความเป็นไปของโลกของเราและของจักรวาลนี้ เป็นวิชาที่มีการศึกษาค้นคว้ามานาน นับตั้งแต่มนุษย์มองขึ้นไปบนท้องฟ้า เห็นดวงดาวเหล่านั้น นั้นคือวิชา "ดาราศาสตร์" ...continue reading "astropy เครื่องมือทางดาราศาสตร์ใน Python"