สามารถกลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้าได้ด้วยคำสั่ง list.reverse() ...continue reading "กลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้า"

เราสามารถเช็ค Python Implementation ว่าเป็น CPython , PyPy หรืออื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้ไลบรารี platform ดังนี้

In [50]: import platform    
In [52]: platform.python_implementation()
Out[52]: 'CPython'

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากต้องการสร้างไฟล์ Temp Files ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ ...continue reading "เขียนอ่านไฟล์ temp แบบลัด"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไป "สร้าง CLI ง่าย ๆ ด้วย CLI Generator" กันครับ ...continue reading "สร้าง CLI ง่าย ๆ ด้วย CLI Generator"

หากคุณเขียนโปรแกรมในภาษา Python โดยแยกเป็นโมดูล และหากคุณกำลังรันโปรแกรมอยู่ ต้องการแก้ไขโค้ดขณะรันโปรแกรม ให้ทำใส่โค้ด reload(โมดูล) Python จะโหลดโมดูลที่แก้ไขแล้วขึ้นมาใหม่

import mymodule
reload(mymodule)

1

คำแนะนำจาก Guido van Rossum เพื่อทำให้ Python เร็วขึ้น ...continue reading "คำแนะนำจาก Guido van Rossum เพื่อทำให้ Python เร็วขึ้น"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านส่งออกโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ไปให้เครื่องอื่นบน Windows กันครับ ...continue reading "Windows : ส่งออกโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ไปให้เครื่องอื่นง่าย ๆ"