Skip to content

1

สวัสดีผู้อ่านที่สนใจด้านดาราศาสตร์ทุกท่านครับ บทความชุด "ดาราศาสตร์กับ Python" จะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมพร้อมกับเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปพร้อมกันครับ ...continue reading "ดาราศาสตร์กับ Python : หาระยะห่างระหว่างดวงดาว"

1

ภาษา Python เริ่มแรกถูกเขียนบนภาษา C และถูกพัฒนาบนภาษา C มาถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน ในชื่อ CPython (เรียกง่าย ๆ คือ python ที่โหลดมาจาก python.org คือ CPython เป็น Python ที่ถูกพัฒนาบนภาษา C ) ...continue reading "global interpreter lock (GIL) ข้อจำกัดใน CPython"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านส่งออกโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ไปให้เครื่องอื่นบน Windows กันครับ ...continue reading "Windows : ส่งออกโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ไปให้เครื่องอื่นง่าย ๆ"

สไลด์นี้จะแนะนำการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ไม่ควรทำในภาษา Python และ ไม่ควรทดลอง

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ มาพบกับบทความพิเศษ "หลักการแปลงโค้ด PHP มาภาษา Python" เพื่อเป็นแนวทางศึกษาให้กับผู้ที่สนใจแปลงโค้ด PHP มาภาษา Python ครับ ...continue reading "หลักการแปลงโค้ด PHP มาภาษา Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะไปผู้อ่านไปคำนวณหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "หาค่าแรงโน้มถ่วงของโลกด้วย Python"