Skip to content

2

หากผู้อ่านใช้ Python 3.5 , 3.6 บน Windows ควรตั้งค่า Python กับ Visual Studio 2017 เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน Python บน Windows ควรทำ ...continue reading "ติดตั้งโมดูลที่มีการใช้ C/C++ ใน Python 3.5 , 3.6 ด้วย Visual Studio 2017"

รีเคอร์ซีฟฟังก์ชัน (recursive functions) คือ ฟังก์ชันที่เรียกตัวเอง โดยแต่ละครั้งที่ฟังก์ชันถูกเรียก จะเกิดตัวแปรอัตโนมัติชุดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชุดเดิม จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ฟังก์ชันแบบเวียนเกิด"
...continue reading "Recursive Function กับ Python"

yield เป็นคำสั่งยอดนิยมในภาษา Python ว่าแต่ yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร มาหาคำตอบได้จากบทความ Python นี้กัน ...continue reading "yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากต้องการสร้างไฟล์ Temp Files ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ ...continue reading "เขียนอ่านไฟล์ temp แบบลัด"

หากคุณเขียนโปรแกรมในภาษา Python โดยแยกเป็นโมดูล และหากคุณกำลังรันโปรแกรมอยู่ ต้องการแก้ไขโค้ดขณะรันโปรแกรม ให้ทำใส่โค้ด reload(โมดูล) Python จะโหลดโมดูลที่แก้ไขแล้วขึ้นมาใหม่

import mymodule
reload(mymodule)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนเกมเดาคำศัพท์แบบง่ายตามฉบับ Python ครับ ...continue reading "เกมเดาคำศัพท์แบบง่ายตามฉบับ Python"

1

สวัสดีปีใหม่ 2560 ทุกท่านครับ หลังจากที่ผมได้ทำ PyThaiNLP จึงได้ศึกษาการเขียน unittest ใน Python เลยขอเล่าในบทความนี้ครับ ...continue reading "วิธีการเขียน unittest ใน Python แบบลัด"