Skip to content

11

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ ...continue reading "ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะไปผู้อ่านไปคำนวณหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "หาค่าแรงโน้มถ่วงของโลกด้วย Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโค้ดโครงงานเล็ก ๆ เป็นโปรแกรมเล่นไฟล์เสียงแบบง่าย ๆ ด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "เล่นไฟล์เสียงง่าย ๆ ด้วย Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้คณิตศาสตร์กับภาษา Python และการแปลงสมการคณิตศาสตร์ไปเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ขั้นต้นกันครับ ...continue reading "คณิตศาสตร์กับภาษา Python"