Skip to content

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง คำสั่งเงื่อนไข if else ใน Python 3 ครับ คำสั่งเงื่อนไข if นี้ใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ elif ถ้าไม่ให้ทำการเปรียบเทียบต่อไป ...continue reading "คำสั่งเงื่อนไข if else ใน Python 3"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง การดำเนินการแบบตรรกะ(Boolean Operations)ใน Python 3 ครับ โดยใช้ตรรกะศาสตร์เข้ามา โดยการใช้หลักเหตุและผล ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ จริง (True) และ เท็จ (False) ครับ
...continue reading "การดำเนินการแบบตรรกะ(Boolean Operations)ใน Python 3"

สวัสดีครับทุกท่าน มอดูล (Modules) เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความสามารถของโปรแกรมและความสะดวกสบายของโปรแกรมเมอร์ ใน Python 3 ก็มีมอดูล (Modules) ให้ติดตั้งครับ
...continue reading "การติดตั้งมอดูล Modules ใน Python 3"

สวัสดีครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3  กันครับ ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์พื้นฐานก็จะมี + - * / ครับ เพื่อไม่เป็นการเสียมาเริ่มเนื้อหากันเลยครับ
...continue reading "ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3"

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้เปิดบล็อกใหม่ Python 3  Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง รูปแบบภาษาเป็นแบบภาษาสคริปต์ที่เขียนง่าย ไวยากรณ์ที่อ่านง่าย และใช้เป็นตัวประสานงานโปรแกรมต่างภาษาได้ เวชั่นแรกถูกสร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ในค.ศ. 1990 ครับ ผมไม่ขอกล่าวประวัติอะไรให้ยุ่งยากครับ

รูปแบบการเขียน  Python 3 เบี้องต้น

Hello world
โค้ด

print ("Hello world")

ผลลัพธ์

Hello world ใน Python 3
Hello world ใน Python 3

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเขียน Python 3  จะง่าย ๆ ครับ
โปรแกรมบวกลบเลขอย่างง่าย
โปรแกรมนี้ใช้หลักการโดยรับค่ามา แล้วใช้ if else ครับ แล้วหาผลลัพท์

#!/usr/bin/python
#-*-coding: utf-8 -*-
print ("Program + or -")
print ("Build by Wannaphong")
print ("18/10/2013")
print ("1.+ 2. -")
x = int(input("input: "))
if x == 1:
  a = int(input("input1: "))
  b = int(input("input2: "))
  print ("=" , a + b)
elif x == 2:
  c = int(input("input1: "))
  d = int(input("input2: "))
  print ("=" , c - d)
elif x < 1 or x > 2:
  print ("No!. You input'n 1 or 2.")

ผลลัพธ์

โปรแกรมบวกลบเลขอย่างง่าย python 3
โปรแกรมบวกลบเลขอย่างง่าย

จะเห็นว่า รูปแบบการเขียนของ Python 3  จะง่ายต่อการเข้าใจโค้ดครับ หากผู้อ่านเขียน C มาก่อนจะพบว่า Python 3  สะดวกสบายและง่ายกว่าครับ ส่วนประสิทธิภาพคงสู้ภาษา C ไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ