Skip to content


สวัสดีทุกท่านครับ หลังจากบทความก่อน ๆ ผมได้พาทุกท่านไปรู้จักกับ CMS ที่เขียนด้วย Django บน Python ครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับ Web Board CMS อีกตัวนึ่งที่เขียนด้วย Django บน Python ครับ นั่นคือ Misago
...continue reading "สร้างฟอรั่มด้วย Misago"

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Session เบื้องต้นใน Django บน Pythonกันครับ
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 9: Session เบื้องต้น"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง Admin Site ใน Django ครับ
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 8: Admin Site"

Template เป็นแม่แบบสำหรับหน้าเว็บเพจ โดยสามารถเขียนในรูปแบบ HTML ได้ ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ โดย Template จะถูกเรียกนำมาใช้งานร่วมกับ Views โดยจะทำการประมวลผลร่วมกับคำสั่งต่าง ๆ และ models ของ  Django ในภาษา Python แล้วจะส่งหน้าเว็บเพจออกมาในรูปแบบ HTML
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 7: Template"

3

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้กับและเขียน models ใน Django บน Python ครับ
models (โมเดล) เป็นแบบจำลอง เป็นส่วนขยายความสามารถของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ จะมี lib มาให้ แต่อาจจะไม่เพียงต่อหรือตอบสนองการใช้งาน จึงต้องเขียน models ขึ้นมาเพิ่ม
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 6: models"

1

หลักการทำงานของ Views และ URLconfs ใน Django
หลักการทำงานของ Views และ URLconfs ใน Django

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง Views และ URLconfs ครับ
Views คือ หน้าแสดงผลบนเว็บ เป็นไฟล์ที่กำหนดการแสดงผลลัพธ์บนเว็บเพจ คือไฟล์ View.py ใน Django
ส่วน URLconfs คือ ไฟล์การตั้งค่าลิงค์ของเว็บเพจใน Django คือไฟล์ urls.py
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 5: Views และ URLconfs"

หน้า Login admin

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้เราจะพาทุกท่านไป ตั้งค่าให้รองรับภาษาไทยและโซนเวลาไทย โดยอันที่จริงแล้ว Django รองรับภาษาไทยมาตั้งแต่ต้น โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ครับ
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 4: ตั้งค่าให้รองรับภาษาไทยและโซนเวลาไทย"