Skip to content

10

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากตอนที่ 2 ผมได้แนะนำการเริ่มต้น Django บน Python กันไปแล้ว บทความนี้จะพาทุกท่านไปตั้งค่า Django เพื่อให้ใช้งานกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ครับ
...continue reading "Django บน Python ตอนที่ 3: ตั้งค่ากับฐานข้อมูลและหน้า admin"

1

หลังจากที่ผมได้แนะนำเริ่มต้นกับ Django บน Python ไปแล้วครับ บทความนี้เราจะเริ่มต้นกันครับ หากท่านใดยังไม่ได้ต้องติดตั้ง Django ให้ใช้คำสั่ง
pip install django django-nose 
ครับ
...continue reading "Django บน Python : ตอนที่ 2 เริ่มต้น"

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะแนะนำ Mezzanine CMS จาก Django ด้วยภาษา Python
Mezzanine เป็น CMS ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี มีระบบต่าง ๆ พร้อมมาตั้งแต่ต้นครับ พัฒนามาจาก Django ด้วยภาษา Python รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3 ครับ
...continue reading "Mezzanine CMS จาก Django ด้วยภาษา Python"

สวัสดีครับทุกท่าน จากบทความที่แล้ว ใช้ Django CMS ง่าย ๆ ใน Python บทความนี้เราจะไปติดตั้ง Plugins กับวิธีปรับแต่ง Django CMS Templates ด้วยตัวเองครับ
...continue reading "ใช้ Django CMS ง่าย ๆ ใน Python : ตอนจบ"

สวัสดีครับทุกท่าน จากบทความที่แล้วเราพูดถึง Django แต่บทความนี้จะยังไม่ขึ้นเรื่องเขียนเว็บด้วย Django ครับ เราจะมาพูดถึงเรื่อง Django CMS ใน Python
...continue reading "ใช้ Django CMS ง่าย ๆ ใน Python"

5

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เราจะพูดเรื่อง เริ่มต้นกับ Django ครับ Django เป็น Python Web framework  ที่ไดรับความนิยมกันในกลุ่มนักพัฒนา Python คำว่า Django ออกเสียงในภาษาไทยว่า "จังโก้"
...continue reading "เริ่มต้นกับ Django บน Python"