Skip to content

หลังจากที่ทาง PSF ออกมาประกาศว่า Python 2.7 เป็น Python 2 รุ่นสุดท้าย ตอนนี้ไม่มีความสามารถใหม่ ๆ อีกแล้ว มีเพียง path ซ่อมความปลอดภัย/ข้อผิดพลาดเท่านั้น และหลังปี 2020 ทาง PSF จะยุติการสนับสนุน Python 2.7 อย่างเป็นทางการ ...continue reading "Tauthon : Python 2 ที่ยังไม่ตาย"

สำหรับท่านที่ยังคงใช้ Python เวชั่นเก่ากว่า 2.7 ที่ยังต้องการติดตั้งโมดูลด้วยไฟล์ eggs แต่โมดูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ wheels ...continue reading "แปลง wheels กลับไปเป็น eggs"

ทุกวันนี้แม้ Python เดินทางมาถึง Python 3.6 แล้ว โมดูลจำนวนมากในสมัย Python 2.X ได้ถูก port มา Python 3.X เกือบหมด แต่มีบางโมดูลที่นักพัฒนาไม่ได้ port หรือไม่ได้พัฒนาต่อให้รองรับ Python 3.X ทำให้หลายคนที่ใช้ Python 2.X มาก่อน มาใช้งาน Python 3.X พบปัญหานี้ จึงต้องหาโมดูลทดแทนหรือกลับไปใช้งาน Python 2.X ต่อไป ...continue reading "แหกกฎ Python : รันโมดูล Python 2 ใน Python 3"

1

Python 2.8 ได้ถูกพัฒนาต่อจาก Python 2.7 โดยนักพัฒนาภายนอก
Python 2.8 ได้ถูกพัฒนาต่อจาก Python 2.7 โดยนักพัฒนาภายนอก

...continue reading "Python 2 ยังไม่ตาย มีคนพัฒนา Python 2.8 ต่อแล้ว"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านได้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก่อนมาเรียนภาษาไพทอน เช่น จากภาษาซีมาภาษาไพทอน ซึ่งปรับตัวไม่มากนัก เพราะมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว หากท่านเคยเขียนภาษาซีหรือ PHP มาก่อนคงคุ้นเคยกับ

i++;

เพิ่มค่าอีกหนึ่งค่า และ

i--;

ลดค่าลงอีกหนึ่งค่า แต่ในภาษาไพทอน เมื่อนำ ++ และ -- แบบภาษาซีมาใช้

1.0
>>> i = 2
>>> i++
 File "<stdin>", line 1
  i++
   ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> i--
 File "<stdin>", line 1
  i--
   ^

จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถใช้ตัวดำเนินการ ++ และ -- แบบภาษาซีในภาษาไพทอนได้ หลาย ๆ ท่านจึงใช้วิธีแบบนี้ ...continue reading "ตัวดำเนินการ ++ และ -- ในภาษาไพทอน"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ให้การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าภาษาไหนก็จะมี keyword เป็นคำสั่งห้ามใช้ตั้งเป็นตัวแปรอยู่ครับ ในภาษา Python มี keyword เหมือนกัน และมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไปตามเวชั่นของภาษา Python ...continue reading "เช็คว่าโค้ดนี้เป็น keyword ของภาษา Python หรือไม่"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านที่เขียนโปรแกรมบนภาษา Python คงเคยเจอปัญหา indent เพราะภาษา Python เป็นภาษาแบบ Interpreter สาเหตุของปัญหา indent อาจมาจากการที่เว้นคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดแท็บ ในภาษา Python มีเครื่องมือสำหรับใช้แก้ไขปัญหา indent มาในตัวครับ ชื่อว่า reindent.py ...continue reading "แก้ไขปัญหา indent โค้ด python ได้ง่าย ๆ ด้วย reindent.py"