Skip to content

ไลบารี keyword เป็นชุดคำสั่งไลบารีในไพทอนสำหรับไว้เช็คคำสำคัญ (keywords) ในภาษาไพทอน ...continue reading "ไลบารี keyword ใน Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านเขียนโปรแกรมในภาษา Python ต้องการนำไปแจกจ่ายใช้งานเครื่องต่าง ๆ คงยุ่งยากกับการก็อปไฟล์โค้ดโปรแกรมหลายไฟล์ แถมอาจมีปัญหาไฟล์ไม่ครบและเวลาในการก็อปไฟล์ที่ช้า
...continue reading "zipapp อัดโค้ด Python เป็นก้อนเดียวกัน"

หากคุณต้องการเร่งความเร็ว Python ใน CPython คุณสามารถใช้วิธีแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo ได้ ...continue reading "เร่งความเร็ว Python ด้วยแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo"

yield เป็นคำสั่งยอดนิยมในภาษา Python ว่าแต่ yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร มาหาคำตอบได้จากบทความ Python นี้กัน ...continue reading "yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากต้องการสร้างไฟล์ Temp Files ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ ...continue reading "เขียนอ่านไฟล์ temp แบบลัด"

1

สวัสดีปีใหม่ 2560 ทุกท่านครับ หลังจากที่ผมได้ทำ PyThaiNLP จึงได้ศึกษาการเขียน unittest ใน Python เลยขอเล่าในบทความนี้ครับ ...continue reading "วิธีการเขียน unittest ใน Python แบบลัด"

ไลบรารี pickle เป็นโพรโทคอไบนารี (binary protocols) สำหรับ serializing (แปลงวัตถุให้กลายเป็นสายข้อมูลในรูปแบบบิต) และ de-serializing (แปลงย้อนกลับมาเป็นวัตถุ) ของโครงสร้างวัตถุ Python ...continue reading "ไลบรารี pickle ในภาษา Python"