Skip to content

6

สวัสดีทุกผู้อ่านทุกท่านครับ ผู้อ่านคงเคยใช้ฐานข้อมูล MySQL กันครับ ใน PHP การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL นั้นง่ายมากเพราะ PHP รวมมอดูลจัดการฐานข้อมูล MySQL มาให้แล้ว แต่ใน Python 3 ต้องติดตั้งมอดูลครับ
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ใน Python 3"