Skip to content

หลังจากบทความที่แล้ว ได้ทำความรู้จักความสามารถของ  Bottle กันไปแล้ว บทความนี้จะพาเขียนเว็บระบบบันทึกผู้มาเยี่ยมชมอย่างง่ายด้วย Bottle ในภาษา Python กันครับ ...continue reading "สร้างเว็บด้วย Bottle : ตอนที่ 3 ระบบบันทึกผู้มาเยี่ยมชมอย่างง่าย"

ในตอนที่ 2 องค์ประกอบเบื้องต้น ของบทความชุด "สร้างเว็บด้วย Bottle" เรามาทำความรู้จักกับองค์ประกอบเบื้องต้นของตัว Bottle ...continue reading "สร้างเว็บด้วย Bottle : ตอนที่ 2 องค์ประกอบเบื้องต้น"

โลโก้ Bottle ...continue reading "สร้างเว็บด้วย Bottle : ตอนที่ 1 เริ่มต้น"

2

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ เนื่องจาก Django โมดูลสร้างเว็บยอดนิยมในภาษา Python ซึ่งมีขนาดใหญ่กับโครงสร้างที่ซับซ้อนพอควร หลาย ๆ ท่านที่เคยใช้ Flask ซึ่งเป็นโมดูลสร้างเว็บแบบ micro-framework มาก่อนคงเข้าใจครับ แต่ Django ที่จริงสามารถสร้างเว็บแบบ micro-framework ได้เช่นกันครับ ...continue reading "สร้างเว็บด้วย Django แบบ micro-framework"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ผู้อ่านคงรู้กันดีว่าในภาษาไพทอนมีเครื่องมือสำหรับทำเว็บหลายตัว เช่น Django , Flask และอื่น ๆ แต่ web framework ดังกล่าวอาจไม่ถูกใจสำหรับบางคน บทความนี้ผมขอไปแนะนำเครื่องมือสำหรับสร้าง web application ในภาษาไพทอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Moya กันครับ ...continue reading "พัฒนาเว็บด้วย Moya ในภาษาไพทอน"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมขอแนะนำโมดูลสำหรับสร้างและใช้ WAMP , WebSocket Protocol ในภาษาไพทอน คือ โมดูล Autobahn ครับ ...continue reading "แนะนำโมดูล Autobahn สำหรับสร้างและใช้ WAMP , WebSocket ในภาษาไพทอน"

Flexx เป็นโมดูลภาษาไพทอนด้าน UI tookit บนเทคโนโลยีเว็บ เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก โดยใช้เทคโนโลยีเว็บในการแสดงหน้าต่างการใช้งาน ...continue reading "ใช้ไพทอนทำ UI tookit เป็นเว็บแอพด้วย Flexx"