Skip to content

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมจะไปรู้จักกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Python-Sitemap ใช้สร้าง sitemap.xml โดยใช้ Python 3 ครับ (โมดูลนี้ทำงานเฉพาะใน Python 3 เท่านั้นนะครับ)
...continue reading "โปรแกรมสร้าง sitemap.xml โดยใช้ Python"

สวัสดีครับทุกท่าน จากบทความที่แล้วเราพูดถึง Django แต่บทความนี้จะยังไม่ขึ้นเรื่องเขียนเว็บด้วย Django ครับ เราจะมาพูดถึงเรื่อง Django CMS ใน Python
...continue reading "ใช้ Django CMS ง่าย ๆ ใน Python"

1

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียน Django กันต่อ ผมขอแนะนำวิธีการนำ Django ไปใช้งานกับ Apache โดยให้ผู้อ่านทำการติดตั้ง Python กับ Apache ก่อนนะครับ ขั้นตอนนี้ผมไม่ขอพูดถึงครับ

...continue reading "ติดตั้ง Django กับ Apache โดยใช้ mod_wsgi"

วันนี้ผมทำได้ทำการย้ายบล็อกจาก python3-thai.blogspot.com ไปเป็น python3.wannaphong.com กลับเข้าเป็นโดเมนของผมเองครับ โดยผมได้ใช้ CDN ทำให้บล็อกนี้โหลดได้เร็วขึ้น เหตุผลที่ย้าย เพื่อรองรับเนื้อหาที่มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตครับ
ขอบคุณครับ

วรรณพงษ์  ภัททิยไพบูลย์ 
ผู้เขียนบทความลงบล็อก
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2557

5

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เราจะพูดเรื่อง เริ่มต้นกับ Django ครับ Django เป็น Python Web framework  ที่ไดรับความนิยมกันในกลุ่มนักพัฒนา Python คำว่า Django ออกเสียงในภาษาไทยว่า "จังโก้"
...continue reading "เริ่มต้นกับ Django บน Python"

สวัสดีครับทุกท่าน ในการทำงานบางอย่างของ Python นั้น บางทีโค้ดที่ใช้ทำงานระหว่าง  platform ได้เหมือนกัน เช่น Windows กับ Linux ถ้าเราเขียนโปรแกรมโดยต้องไปยุ่งกับระบบ ฮาร์ดแวร์
...continue reading "โมดูล platform ใน Python"

3

สวัสดีครับทุกท่าน หลาย ๆ ท่านที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เมื่อต้องการนำโปรแกรมไปให้คนอื่นใช้งาน คงกลัวการแอบขโมยหรือแก้ไขโปรแกรม ทำให้บางท่านต้อง compile python เพื่อป้องกันการแก้ไข บทความนี้ผมจะไปรู้จักวิธีป้องกันโค้ด Python ด้วย Obfuscation
...continue reading "ป้องกันโค้ด Python ด้วย Obfuscation"