Skip to content

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้วิธีการแปลงทูเพิล (Tuple) เป็นลิสต์ (List) หรือแปลงกลับแปลงลิสต์ (List)เป็นทูเพิล (Tuple) ครับ ข้อมูลในบางกรณี เราได้รับข้อมูลมาไม่ถูกกับชนิดของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน

...continue reading "วิธีการแปลงทูเพิลเป็นลิสต์หรือแปลงกลับ"

สวัสดีครับทุกท่าน การเขียนโปรแกรม เมื่อเรารับค่าข้อมูลมา โดยที่เราได้ทำกำหนดเครื่องหมายแยกข้อความ เช่น , - เป็นต้น เมื่อต้องการแสดง หากต้องการแแสดงตัวแปรที่รับข้อมูลมาโดยมีการแยกข้อความมาแล้ว ใน Python เราต้องใช้ split
...continue reading "แยกข้อความด้วย split ใน Python 3"

1

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาทุกท่านไปเขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary บน Python เวชั่น 3 กันครับ หลาย ๆ ท่านคงเคยใช้งาน longdo เว็บ dictionary ไทยกันมาบ้างแล้ว ผมเลยเกิดความคิดที่จะเขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary แบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตบ้างครับ
...continue reading "เขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary บน Python 3"

2

สวัสดีครับทุกท่าน บางท่านได้ใช้งานฐานข้อมูล Oracle เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมต้องอาศัยฐานข้อมูลซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับ Python ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  Oracle
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ด้วย Python"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมจะพาทุกท่านไปเขียนโปรแกรมโหลดไฟล์เบื้องต้นจาก HTTP โดยใช้ Python ถ้าพูดถึงโปรแกรมโหลดไฟล์ เราต้องนึกถึงโปรแกรมชื่อดังบน Windows อย่าง IDM ครับ บทความนี้คงผ่านผู้อ่านเขียนขนาดนั้นไม่ได้นะครับ
...continue reading "เขียนโปรแกรมโหลดไฟล์เบื้องต้นจาก HTTP โดยใช้ Python"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับโมดูลที่มาพร้อมกับ Python 3 นั้นคือ webbrowser ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งใช้แสดงผลหน้าเว็บครับ
...continue reading "webbrowser on Python 3"

1

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง ทูเพิล (Tuple) ทูเพิล  คือ โครงสร้างข้อมูลแบบเรียงลำดับ (List) ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน tuple ได้ ตัวอย่างทูเพิล(Tuple)

Tuple1 = (5,4,3)
print (Tuple1)

...continue reading "ทูเพิล (Tuple) ใน Python"