Skip to content

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปทำ WordNet ภาษาไทยกับ Python บทความนี้เราจะนำ NLTK มาใช้งานกับ WordNet ภาษาไทยกันครับ ...continue reading "WordNet ภาษาไทยกับ NLTK"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปใช้งาน PyThaiNLP กันครับ ...continue reading "PyThaiNLP - โมดูล NLP ภาษาไทยใน Python"

11

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ ...continue reading "ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ผมกำลังพัฒนา PyThaiNLP ผมจึงได้สืบค้นหาคลังข้อมูลชนิดของคำในภาษาไทยและผมค้นเจอ Orchid Corpus ซึ่งเป็นคลังบทความ การกำกับประโยค และชนิดของคำในภาษาไทย เป็นไฟล์ดิบ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : Postaggers ภาษาไทย"

2

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความชุดทำ NLP ในภาษา Python เรื่อง นับจำนวนคำ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : นับจำนวนคำ"

ตัดคำภาษาญี่ปุ่นด้วย Python

บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปตัดคำภาษาญี่ปุ่นด้วย Python กันครับ

...continue reading "ตัดคำภาษาญี่ปุ่นด้วย Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะขอแนะนำโมดูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP ภาษาจีนใน Python กันครับ ...continue reading "การประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาจีนด้วย Python"