Skip to content

PyEphem เป็นโมดูลสำหรับงานคำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานในภาษาไพทอน โดยสามารถคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของโลก รวมไปถึงตำแหน่งของดาวหาง ตามเวลาที่กำหนดได้ และนอกจากนั้น สามารถคำนวณวันเวลาวันพระจันทร์เต็มดวงและดับได้ด้วย และมีความสามารถอื่น ๆ อีก ...continue reading "คำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานด้วย PyEphem"

Link

ฟิสิกส์สุริยะ คือ อะไร ?
ฟิสิกส์สุริยะ (solar physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฎการณ์ธรรมชาติและสมบัติทางฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์

ในภาษา Python สามารถศึกษาฟิสิกส์สุริยะได้โดยใช้โมดูล SunPy
อ่านเอกสารได้ที่ http://sunpy.org/

1

สวัสดีผู้อ่านที่สนใจด้านดาราศาสตร์ทุกท่านครับ บทความชุด "ดาราศาสตร์กับ Python" จะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมพร้อมกับเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปพร้อมกันครับ ...continue reading "ดาราศาสตร์กับ Python : หาระยะห่างระหว่างดวงดาว"

Julian Date คือ จำนวนวันรวมทั้งเวลานับตั้งแต่วันที่ 1 ตั้งแต่ 4,713 ปีก่อน คริสตรกาล ...continue reading "หาวัน Julian Date ด้วย Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน มีวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่ค้นคว้า ศึกษา ดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความเป็นไปของโลกของเราและของจักรวาลนี้ เป็นวิชาที่มีการศึกษาค้นคว้ามานาน นับตั้งแต่มนุษย์มองขึ้นไปบนท้องฟ้า เห็นดวงดาวเหล่านั้น นั้นคือวิชา "ดาราศาสตร์" ...continue reading "astropy เครื่องมือทางดาราศาสตร์ใน Python"