ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท (Context Free Grammars หรือ CFG) ในเทคนิคการประมวลผลไวยากรณ์ที่นิยมใช้งานกันในหมู่นักภาษาศาสตร์และนักวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ...continue reading "การประมวลผลไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย CFG ใน Python"

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปทำ WordNet ภาษาไทยกับ Python บทความนี้เราจะนำ NLTK มาใช้งานกับ WordNet ภาษาไทยกันครับ ...continue reading "WordNet ภาษาไทยกับ NLTK"

6

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ ...continue reading "ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python"

1

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปใช้ WordNet ภาษาไทยกับ Python กันครับ ...continue reading "WordNet ภาษาไทยกับ Python"

...continue reading "Word2Vec ด้วย Gensim ใน Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมเช็คคำผิดภาษาไทยด้วย Hunspell กับภาษา Python กันครับ ...continue reading "เช็คคำผิดภาษาไทยด้วย Hunspell กับภาษา Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมถอดเสียงภาษาไทยเป็น Latin ด้วยภาษา Python ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : ถอดเสียงภาษาไทยเป็น Latin"