Skip to content

3

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  Speech synthesis เป็นเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดในคอมพิวเตอร์ พูดกันให้แบบง่าย ๆ คือ การที่ทำให้คอมพิวเตอร์พูดออกมาเหมือนเสียงพูดของคนได้ โดยเทคโนโลยีนี้ยังต้องพัฒนาอีกต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคต ...continue reading "Speech synthesis สังเคราะห์เสียงพูดกับภาษา Python"

สวัสดีทุกท่านครับ ในการรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หากข้อมูลเหล่านั้นอยู่บนเว็บไซต์แล้วคุณต้องการข้อมูลนั้น คุณแค่คัดลอกมา แต่ถ้ามีข้อมูลจำนวนหลายหน้า คงไม่ไหวที่จะมานั่งคัดลอกเองแน่ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเก็บข้อมูลเว็บด้วยวิธี web crawling ใน Python 3 ...continue reading "เก็บข้อมูลเว็บด้วยวิธี web crawling ใน Python 3"

  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เมื่อเราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์แล้ว ปัญญาประดิษฐ์เป็นความฝันหนึ่งของมนุษย์เพื่อสร้างความฉลาดเทียมใก้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น คอมพิวเตอร์ ในภาษา Python ได้มีนักวิจัย นักพัฒนาได้พยายามค้นคว้าและวิจัยการคิดของมนุษย์เพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ด้วยภาษาธรรมชาติ (ภาษามนุษย์) ได้ ตอนนี้การวิจัยยังมีช่วงเริ่มต้นเพียงเท่านั้น ได้มี AI ต่าง ๆ ออกมา แต่ที่พบกันได้บ่อยที่สุดคือ AI ในเกมต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นความฝันที่มนุษย์ต้องก้าวต่อไป
...continue reading "ปัญญาประดิษฐ์ใน Python ความฝันที่ต้องก้าวต่อไป"

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมจะไปรู้จักกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Python-Sitemap ใช้สร้าง sitemap.xml โดยใช้ Python 3 ครับ (โมดูลนี้ทำงานเฉพาะใน Python 3 เท่านั้นนะครับ)
...continue reading "โปรแกรมสร้าง sitemap.xml โดยใช้ Python"