Skip to content

PyEphem เป็นโมดูลสำหรับงานคำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานในภาษาไพทอน โดยสามารถคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของโลก รวมไปถึงตำแหน่งของดาวหาง ตามเวลาที่กำหนดได้ และนอกจากนั้น สามารถคำนวณวันเวลาวันพระจันทร์เต็มดวงและดับได้ด้วย และมีความสามารถอื่น ๆ อีก ...continue reading "คำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานด้วย PyEphem"

Link

ฟิสิกส์สุริยะ คือ อะไร ?
ฟิสิกส์สุริยะ (solar physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฎการณ์ธรรมชาติและสมบัติทางฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์

ในภาษา Python สามารถศึกษาฟิสิกส์สุริยะได้โดยใช้โมดูล SunPy
อ่านเอกสารได้ที่ http://sunpy.org/

1

สวัสดีผู้อ่านที่สนใจด้านดาราศาสตร์ทุกท่านครับ บทความชุด "ดาราศาสตร์กับ Python" จะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมพร้อมกับเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปพร้อมกันครับ ...continue reading "ดาราศาสตร์กับ Python : หาระยะห่างระหว่างดวงดาว"

1

GNU Octave เป็นคู่แข่งกับ MATLAB ซึ่งเป็นโปรแกรมการคำนวณเชิงตัวเลข กราฟิกที่ซับซ้อน โดย MATLAB เป็นซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์และไม่ฟรี แต่ในขณะที่ GNU Octave เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ และ ฟรี ทำงานได้ทั้ง Windows , Mac OS , Linux รวมถึง Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octave&hl=th)
และ GNU Octave สามารถรันไฟล์ของ MATLAB ได้เกือบสมบูรณ์แบบ GNU Octave จึงเป็นโปรแกรมที่สามารถทดแทน MATLAB ได้ ...continue reading "ใช้ GNU Octave กับ Python"

Julian Date คือ จำนวนวันรวมทั้งเวลานับตั้งแต่วันที่ 1 ตั้งแต่ 4,713 ปีก่อน คริสตรกาล ...continue reading "หาวัน Julian Date ด้วย Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะไปผู้อ่านไปคำนวณหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "หาค่าแรงโน้มถ่วงของโลกด้วย Python"

USGS หรือสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (The United States Geological Survey ) เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่เก็บรวบรวมแผ่นดินไหวไว้ทั่วโลก และ USGS ได้เปิด API ให้นักพัฒนาภายนอกสามารถนำไปใช้งานได้ ...continue reading "รับข้อมูลแผ่นดินไหวจาก USGS ด้วยภาษา Python"