Skip to content

หากคุณต้องการเร่งความเร็ว Python ใน CPython คุณสามารถใช้วิธีแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo ได้ ...continue reading "เร่งความเร็ว Python ด้วยแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo"

1

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพาทุกท่านไป compile python ไฟล์ .py กันครับ ในบางครั้งเราต้องการนำโปรแกรมที่เราเขียนไปเผยแพร่ต่อ แต่เราไม่ต้องการเปิดโค้ด เราจึงต้อง compile python ไฟล์ .py จะได้ไฟล์นามสกุล .pyc ครับ
...continue reading "compile python ไฟล์ .py"