Skip to content

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านต้องการเขียนโค้ดภาษา Python ให้เล่นเสียง หรือ เล่นเพลงตามที่ต้องการ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยทำตามบทความนี้ครับ ...continue reading "เล่นเสียง/เพลง ด้วย Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโค้ดโครงงานเล็ก ๆ เป็นโปรแกรมเล่นไฟล์เสียงแบบง่าย ๆ ด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "เล่นไฟล์เสียงง่าย ๆ ด้วย Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากบทความที่แล้ว อัดและเล่นเสียง NumPy arrays ในภาษา Python บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมสร้างเสียงสังเคราะห์ MIDI ในภาษา Python กันครับ ...continue reading "สร้างเสียงสังเคราะห์ MIDI ในภาษา Python"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมอัดและเล่นเสียงในภาษา Python กันครับ ...continue reading "อัดและเล่นเสียง NumPy arrays ในภาษา Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเล่นและอัดเสียงใน Python โดยใช้ PyAudio ...continue reading "เล่นและอัดเสียงใน Python โดยใช้ PyAudio"

3

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  Speech synthesis เป็นเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดในคอมพิวเตอร์ พูดกันให้แบบง่าย ๆ คือ การที่ทำให้คอมพิวเตอร์พูดออกมาเหมือนเสียงพูดของคนได้ โดยเทคโนโลยีนี้ยังต้องพัฒนาอีกต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคต ...continue reading "Speech synthesis สังเคราะห์เสียงพูดกับภาษา Python"

3

วันนี้ผมได้ไปเปิดเพลง mp3 ในคอม แล้วมีคำถามเข้ามาในหัวผมอีกแล้ว ว่า "เราสามารถเขียนโปรแกรมเล่นไฟล์เสียง mp3 ogg WMAพวกนี้บน Python ได้ไหม" ผมได้ไปค้นในอินเทอร์เน็ต ได้คำตอบว่า เราสามารถใช้โมดูล Pyglet ในการเล่นไฟล์เสียงใน Python ได้อีกด้วยครับ
...continue reading "เล่นไฟล์เสียงใน Python ด้วย Pyglet"