Skip to content

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python หากต้องการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลด้วยภาษา Python เรามักจะนึกถึง Sqlite ซึ่งต้องใช้โมดูล SQLite หากเราต้องการเขียนฐานข้อมูลตามแบบไวยากรณ์ Pythonic โดยไม่ต้องการใช้ภาษา SQL ? บทความนี้ผมขอแนะนำ Database engine แบบ Pythonic ที่เขียนบน Python 100 % นั้นคือ "PyDbLite" ครับ ...continue reading "PyDbLite ฐานข้อมูลขนาดเล็กสำหรับภาษา Python"

1

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQLite ใน Python 3 กันครับ
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQLite ใน Python 3"

  ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server (MS-SQL) เป็นระบบฐานข้อมูลหนึ่งที่มีผู้ใช้งานมากระดับหนึ่ง ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python บทความนี้จะพาทุกท่านไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ใน Python
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ใน Python"

  หลาย ๆ ท่านที่เคยใช้ฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ใน Python กันครับ
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ใน Python"

2

สวัสดีครับทุกท่าน บางท่านได้ใช้งานฐานข้อมูล Oracle เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมต้องอาศัยฐานข้อมูลซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับ Python ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  Oracle
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ด้วย Python"

6

สวัสดีทุกผู้อ่านทุกท่านครับ ผู้อ่านคงเคยใช้ฐานข้อมูล MySQL กันครับ ใน PHP การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL นั้นง่ายมากเพราะ PHP รวมมอดูลจัดการฐานข้อมูล MySQL มาให้แล้ว แต่ใน Python 3 ต้องติดตั้งมอดูลครับ
...continue reading "เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ใน Python 3"