Skip to content

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปทำ WordNet ภาษาไทยกับ Python บทความนี้เราจะนำ NLTK มาใช้งานกับ WordNet ภาษาไทยกันครับ ...continue reading "WordNet ภาษาไทยกับ NLTK"

11

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ ...continue reading "ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ผมกำลังพัฒนา PyThaiNLP ผมจึงได้สืบค้นหาคลังข้อมูลชนิดของคำในภาษาไทยและผมค้นเจอ Orchid Corpus ซึ่งเป็นคลังบทความ การกำกับประโยค และชนิดของคำในภาษาไทย เป็นไฟล์ดิบ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : Postaggers ภาษาไทย"

1

การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความและเข้าใจภาษามนุษย์ได้ เพราะเหตุนี้ การประมวลภาษาธรรมชาติจึงมีความสำคัญ

ในภาษาไพทอนมีเครื่องมือประมวลภาษาธรรมชาติ คือ โมดูล nltk (Natural Language Toolkit) ...continue reading "การประมวลภาษาธรรมชาติด้วยภาษาไพทอน"