หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปทำ WordNet ภาษาไทยกับ Python บทความนี้เราจะนำ NLTK มาใช้งานกับ WordNet ภาษาไทยกันครับ ...continue reading "WordNet ภาษาไทยกับ NLTK"

6

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ ...continue reading "ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ผมกำลังพัฒนา PyThaiNLP ผมจึงได้สืบค้นหาคลังข้อมูลชนิดของคำในภาษาไทยและผมค้นเจอ Orchid Corpus ซึ่งเป็นคลังบทความ การกำกับประโยค และชนิดของคำในภาษาไทย เป็นไฟล์ดิบ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : Postaggers ภาษาไทย"

1

การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความและเข้าใจภาษามนุษย์ได้ เพราะเหตุนี้ การประมวลภาษาธรรมชาติจึงมีความสำคัญ

ในภาษาไพทอนมีเครื่องมือประมวลภาษาธรรมชาติ คือ โมดูล nltk (Natural Language Toolkit) ...continue reading "การประมวลภาษาธรรมชาติด้วยภาษาไพทอน"