Skip to content

9

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปทำ Face Recognition ง่าย ๆ ไม่กี่คำสั่ง ด้วยภาษา Python กันครับ ...continue reading "ทำ Face Recognition ง่าย ๆ ไม่กี่คำสั่งใน Python"

2

หลังจากที่ผมได้เคยเขียนบทความ สร้างระบบจดจำใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วย OpenCV กับภาษาไพทอน ไป ได้มีผู้อ่านนำไปลองใช้งาน พบว่า มันไม่ฉลาดเลย ตรวจจับใบหน้าเฉพาะบุคคลพลาด จึงต้องเพิ่มฐานข้อมูลอย่างเดียว เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพราะใช้  Haar-like Classifier และ OpenCV ตรวจจับตามรูปแบบที่มีในฐานข้อมูล หากต้องการลดความผิดพลาด จึงต้องการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ...continue reading "ตรวจจับใบหน้าโดยเครือข่ายประสาทเทียมด้วย OpenFace"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากข่าว AlphaGo ชนะ Lee Sedol 4-1 ไป ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในโลกไอที ที่ AI สามารถเอาชนะแชมป์โกะระดับต้น ๆ ของโลกได้ ทำให้กระแสความสนใจด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ...continue reading "ตัวอย่างการสร้าง Deep Learning เล่นเกม Flappy Bird ด้วย Python"

4

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปจับคู่รูปภาพด้วย OpenCV กับภาษาไพทอนกันครับ ...continue reading "จับคู่รูปภาพด้วย OpenCV กับ Python"

9

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างระบบจดจำใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วย OpenCV กับภาษาไพทอนกันครับ

บทความนี้ผมจะขอใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 32 bit เป็นหลักในการสร้างข้อมูล Haar-like Classifier ครับ (ผมขอแนะนำให้ทำใน Windows จะสะดวกกว่าระบบปฎิบัติการอื่น เฉพาะเรื่องนี้ครับ) ...continue reading "สร้างระบบจดจำใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วย OpenCV กับภาษาไพทอน"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมตัดภาพ crop ด้วย OpenCV ในภาษาไพทอนกันครับ ...continue reading "ตัดภาพ crop ด้วย OpenCV ในภาษาไพทอน"

17

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำระบบตรวจจับใบหน้าด้วย OpenCV กับภาษา Python แบบง่าย ๆ กันครับ ...continue reading "ทำระบบตรวจจับใบหน้าด้วย OpenCV กับภาษา Python"