Skip to content

ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ Security หรือ ความปลอดภัย ของโปรแกรม ในภาษา Python คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด Python ของคุณได้ โดยศึกษาจากคำแนะนำ "เพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด" 11 ข้อ ตามนี้ ...continue reading "Python กับ Security : เพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด"