Skip to content

wxPython 4.0.0a มาบน PyPI และรองรับ Python 2.7 , 3.4+

wxPython เป็นโมดูล GUI ในตำนานที่อยู่คู่กับภาษาไพทอนมาหลายสิบปี ได้ออกประกาศบนหน้าเว็บของตน ...continue reading "wxPython 4.0.0a มาบน PyPI และรองรับ Python 2.7 , 3.4+"

1

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับโมดูลหนึ่ง ซึ่งเป็นโมดูลยอดนิยมในเรื่องการสร้าง GUI ใน Python แม้แต่ Guido van Rossum ยังใช้โมดูลนี้ครับ นั้นคือ โมดูล wxPython ครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเขียน GUI ด้วย wxPython ใน Python 2 และ Python 3 กันครับ ...continue reading "เขียน GUI ด้วย wxPython ใน Python ตอนที่ 1 เริ่มต้น"