โค้ดจิปาถะ

หน้านี้จะเป็นหน้าโค้ดจิปาถะ โดยจะมีโค้ด Python ที่ผมทำแล้ว ไม่ได้ใช้ หรือ ทำเล่น ๆ มาปล่อยในนี้ครับ ท่านอื่น ๆ สามารถนำโดยมาลงได้ครับ โดยโค้ดจะใช้ MIT license

หน้า GitHub โค้ดทั้งหมดของบล็อกนี้ https://github.com/wannaphongcom/code-python3-blog

The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2016 wannaphong.com

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

11 thoughts on “โค้ดจิปาถะ

 1. wannaphong

  โค้ดแสดงแม่สูตรคูณ ตามแม่สูตรที่กำหนดด้วย Python

  data = int(input("Num : "))
  max = 12
  min = 1
  while min<=max:
  	print("%d * %d = %d" % (data,min,data*min))
  	min+=1
  

  ผลลัพธ์

  Num : 2
  2 * 1 = 2
  2 * 2 = 4
  2 * 3 = 6
  2 * 4 = 8
  2 * 5 = 10
  2 * 6 = 12
  2 * 7 = 14
  2 * 8 = 16
  2 * 9 = 18
  2 * 10 = 20
  2 * 11 = 22
  2 * 12 = 24
  
  Reply
  1. ธนากร

   ขอโค้ดที่สามารถ แสดง แม่สูตรคูณ 2 - 24
   ได้ไหมครับ python
   ขอบคุณครับ

   Reply
 2. wannaphong

  โค้ดโปรแกรมบวกลบคูณหารเลขด้วย Python

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  #import re
  print("Text")
  a = input("Text")
  if a.find("+"):
    s = a.split("+")
    in1 = int(s[0])
    in2 = int(s[1])
    cal = in1 + in2
  elif a.find("-"):
    s = a.split("-")
    in1 = int(s[0])
    in2 = int(s[1])
    cal = in1 - in2
  elif a.find("*"):
    s = a.split("*")
    in1 = int(s[0])
    in2 = int(s[1])
    cal = in1 * in2
  elif a.find("//"):
    s = a.split("//")
    in1 = int(s[0])
    in2 = int(s[1])
    cal = in1 // in2
  else:
    cal = "error";
  print(cal)
  
  Reply
 3. wannaphong

  ตัวอย่างการทำโมดูลบวกเลขใน Python
  firstmod.py

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  def cal1(a,b):
    c = a + b
    return c
  

  test.py

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  import firstmod
  print (firstmod.cal1(5,6))

  ผลลัพธ์

  11
  Reply
 4. wannaphong

  โปรแกรมหาอุณหูมิ Heat Index ด้วย Python

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  import math
  import pytemperature
  print("\tHeat Index")
  def hi(T,RH):
    HI = -42.379 + 2.04901523*T + 10.14333127*RH - .22475541*T*RH - .00683783*T*T - .05481717*RH*RH + .00122874*T*T*RH + .00085282*T*RH*RH - .00000199*T*T*RH*RH
    return HI
  a = float(input("Temperature (F) :"))
  b = float(input("Relative Humidity (%) :"))
  
  print(hi(a,b))
  
  T = a
  RH = b
  #ADJUSTMENT = ((RH-85)/10) * ((87-T)/5)
  #print(ADJUSTMENT)
  
  a = float(input("Temperature (C) :"))
  b = float(input("Relative Humidity (%) :"))
  a = pytemperature.c2f(a)
  print(pytemperature.f2c(hi(a,b)))
  
  T = a
  RH = b
  #ADJUSTMENT = ((RH-85)/10) * ((87-T)/5)
  #print(ADJUSTMENT)
  

  และ

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  import math
  import pytemperature
  print("\tHeat Index")
  c1 = 16.923
  c2 = 0.185212
  c3 = 5.37941
  c4 = -0.100254
  c5 = 9.41695*(math.pow(10, -3))
  print(c5)
  c6 = 7.28898*(math.pow(10, -3))
  c7 = 3.45372*(math.pow(10, -4))
  c8 = -8.14971*(math.pow(10, -4))
  c9 = 1.02102*(math.pow(10, 5))
  c9 = 1.02102*(math.pow(10, -5))
  c10 = -3.8646*(math.pow(10, -5))
  c11 = 2.91583*(math.pow(10, -5))
  c12 = 1.42721*(math.pow(10, -6))
  c13 = 1.97483*(math.pow(10, -7))
  c14 = -2.18429*(math.pow(10, -8))
  c15 = 8.43296*((math.pow(10, -10)))
  c16 = -4.81975*(math.pow(10, -11))
  c15 = 8.43296*((math.pow(10, -10)))
  def hi(T,R):
    HI = c1+c2*T+c3*R+c4*T*R+c5*(math.pow(T, 2))+c6*(math.pow(R, 2))+c7*(math.pow(T, 2))*R+c8*T*(math.pow(R, 2))+c9*(math.pow(T, 2))*(math.pow(R, 2))+c10*(math.pow(T, 3))+c11*(math.pow(R, 3))+c12*(math.pow(T, 3))*R+c13*T*(math.pow(R, 3))+c14*(math.pow(T, 3))*(math.pow(R, 2))+c15*(math.pow(T, 2))*(math.pow(R, 3))+c16*(math.pow(T, 3))*(math.pow(R, 3))
    return HI
  #a = float(input("Temperature (F) :"))
  #b = float(input("Relative Humidity (%) :"))
  #print(hi(a,b),2)
  #print(round(hi(a,b),2))
  
  a = float(input("Temperature (C) :"))
  b = float(input("Relative Humidity (%) :"))
  a = pytemperature.c2f(a)
  print(pytemperature.f2c(hi(a,b)))
  
  Reply
 5. wannaphong

  โปรแกรมหา wind_chill.py ในภาษา Python

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  import math
  import pytemperature
  
  a = float(input("Temperature (F) :"))
  Ta = pytemperature.c2f(a)
  V = float(input("Air Speed (mph) :"))
  
  def w(T,V):
    return 35.74+0.6215*T-(math.pow(35.75*V,+0.16))+(math.pow(0.4275*T*V,+0.16))
  
  print(w(Ta,V))
  Reply
 6. wannaphong

  โค้ด + - เลขธรรมดาด้วย Python

  print ("โปรแกรมคำนวณ + หรือ -")
  print ("1.+ 2. -")
  x = int(input("input: "))
  if x == 1:
    a = int(input("จำนวนที่ 1: "))
    b = int(input("จำนวนที่ 2: "))
    print ("=" , a + b)
  elif x == 2:
    c = int(input("จำนวนที่ 1: "))
    d = int(input("จำนวนที่ 2: "))
    print ("=" , c - d)
  elif x < 1 or x > 2:
    print ("คุณไม่ได้เลือกว่า คุณต้อง + หรือ -")
  input("กด enter เพื่อปิดโปรแกรม")
  
  Reply
 7. wannaphong

  โปรแกรมเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิโดยใช้ IF elif ทั่วไป ใน Python

  __author__ = 'วรรณพงษ์'
  #!/usr/bin/python3
  #-*-coding: utf-8 -*-
  print ("temperature")
  print("1) F -> C")
  print("2) C -> F")
  print("3) C -> K")
  print("4) K -> C")
  print("5) F -> K")
  print("6) K -> F")
  x = int(input("input: "))
  if x == 1:
  	a = float(input("F :"))
  	print ("=" ,(a-32)/1.8,"C")
  elif x == 2:
  	a = float(input("C : "))
  	print ("=" ,(a*9)+32,"F")
  elif x == 3:
  	a = float(input("C : "))
  	print ("=" ,a+273.15,"K")
  elif x == 4:
  	a = float(input("K : "))
  	print ("=" ,a-273.15,"F")
  elif x == 5:
  	a = float(input("F : "))
  	print ("=" ,((a-32)/1.8)+273.15,"K")
  elif x == 6:
  	a = float(input("K : "))
  	print ("=" ,((a-273.15)*9)+32,"F")
  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *