29 กันยายน 2558

Published กันยายน 29, 2558 by with 0 comment

สร้างโครงข่ายประสาทเทียมในภาษาไพทอนด้วยโมดูล NeuPy

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะขอแนะนำการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมในภาษาไพทอนด้วยโมดูล NeuPy ครับ
Read More

28 กันยายน 2558

Published กันยายน 28, 2558 by with 0 comment

สร้าง One Time Password ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมขอพูดถึงเรื่อง การสร้าง One Time Password ในภาษาไพทอน (Python) กันครับ
Read More

26 กันยายน 2558

Published กันยายน 26, 2558 by with 0 comment

ดึง Open Data รายงานสภาวะอากาศมารายงานบนแผนที่ด้วยภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากที่ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และมาในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการเปิด API สำหรับเข้าถึงข้อมูลสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว พยากรณ์อากาศ ในชื่อ "TMDAPI" (ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ)
Read More
Published กันยายน 26, 2558 by with 0 comment

สร้างแผนที่ HTML ด้วย Folium ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านที่ใช้ภาษาไพทอนในการทำระบบแผนที่ด้วยการกำหนดค่าลิงค์ของ Google maps ไว้แล้วสั่งให้ไพทอนเปิดลิงค์ตามที่กำหนด บทความนี้ผมขอนำเสนออีกวิธีด้วยการโมดูล Folium ในการทำแผนที่ HTML ด้วยภาษาไพทอนกันครับ
Read More

24 กันยายน 2558

Published กันยายน 24, 2558 by with 3 comments

จับคู่รูปภาพด้วย OpenCV กับ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปจับคู่รูปภาพด้วย OpenCV กับภาษาไพทอนกันครับ
Read More

22 กันยายน 2558

Published กันยายน 22, 2558 by with 0 comment

ทำ Scraping และ Web Crawler ด้วยโมดูล sky

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Scraping และ Web Crawler ด้วยโมดูล sky ในภาษาไพทอน 3.4 ขึ้นไปกันครับ
Read More
Published กันยายน 22, 2558 by with 0 comment

สร้าง http client/server ด้วย aiohttp

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะขอแนะนำโมดูลภาษาไพทอนที่ชื่อว่า aiohttp โดยโมดูลนี้สามารถสร้าง http client/server ได้ครับ
Read More

19 กันยายน 2558

Published กันยายน 19, 2558 by with 0 comment

รู้จักกับ Cython

Cython เป็นคอมไพเลอร์ตัวหนึ่งของภาษาไพทอน โดยสามารถคอมไพล์โค้ดภาษาไพทอนไปเป็นไฟล์โค้ดภาษาซีได้ ช่วยเพิ่มความเร็วของโค้ดไพทอน และนอกจากนั้น ยังสามารถใช้เป็นส่วนเสริมสำหรับเขียนโมดูลเพื่อเชื่อมระหว่างภาษาไพทอนกับภาษาซีได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
Read More

14 กันยายน 2558

Published กันยายน 14, 2558 by with 0 comment

Python 3.5 ออกแล้ว - เพิ่ม zipapp

เมื่อกี้ทางมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน (Python Software Foundation) ได้ปล่อย Python 3.5.0 เวชั่นเสถียรออกมาอย่างเป็นทางการ โดยใน Python 3.5 นี้ได้เพิ่มไลบรารีที่ชื่อว่า zipapp เข้ามา ทำให้สามารถเก็บโมดูล Python ไว้ในไฟล์ .zip ได้ และเพิ่มคำสั่ง os.scandir() เข้ามา
อ่านรายละเอียด Python 3.5 มีอะไรใหม่
สามารถโหลด Python 3.5.0 ได้ที่ https://www.python.org/downloads/release/python-350/
Read More

13 กันยายน 2558

Published กันยายน 13, 2558 by with 0 comment

ตั้งค่า C compiler เพื่อคอมไพล์โมดูล Python 3 ใน Windows 64 bit

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน หลาย ๆ ท่านได้ใช้ Python 3 เวชั่น 64 บิตบนเครื่อง Windows แต่เวลาต้องการคอมไพล์โมดูลที่ต้องใช้ภาษาอื่น เช่น โมดูล cython และอื่น ๆ ต้องลำบาณเพราะการตั้งตั้งค่า C compiler อย่าง Microsoft Visual C++ กลับยุ่งยากและซับซ้อน นอกจากนั้น Microsoft Visual C++ ไม่รองรับ 64 บิตอีก ถ้าใช้ Microsoft Visual C++ 10.0  ต้องไปโหลด Windows SDK 7.1 (สำหรับ Windows 7) เพื่อทำให้ Microsoft Visual C++ รองรับการคอมไพล์บน 64 บิต
Read More

9 กันยายน 2558

Published กันยายน 09, 2558 by with 0 comment

โมดูล PyAutoGUI ควบคุมเมาส์แป้นพิมพ์ด้วยไพทอน

PyAutoGUI เป็นโมดูลด้าน GUI automation เป็นโมดูลหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนา GUI ข้ามแพลตฟอร์ม โดยมีความสามารถดังนี้
Read More

6 กันยายน 2558

Published กันยายน 06, 2558 by with 0 comment

สร้างตาราง ASCII table ด้วย Pylsy ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างตาราง ASCII table ด้วย Pylsy ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More
Published กันยายน 06, 2558 by with 0 comment

สร้างระบบจดจำใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วย OpenCV กับภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างระบบจดจำใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วย OpenCV กับภาษาไพทอนกันครับ

บทความนี้ผมจะขอใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 32 bit เป็นหลักในการสร้างข้อมูล Haar-like Classifier ครับ (ผมขอแนะนำให้ทำใน Windows จะสะดวกกว่าระบบปฎิบัติการอื่น เฉพาะเรื่องนี้ครับ)
Read More

2 กันยายน 2558

Published กันยายน 02, 2558 by with 0 comment

ครบรอบ 1 ปี บล็อก python3.wannaphong.com

สอนเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน Python 3 https://python3.wannaphong.com/

บล็อกนี้ไม่แสวงหากำไรครับ และจะไม่มีโฆษณาติดตามเว็บแบบเว็บต่าง ๆ บล็อกนี้เกิดขึ้นจากแนวคิด "อยากได้ต้องทำเอง" แนวคิดนี้ผมได้มาจากบล็อกนั้น ในช่วงหนึ่งถึงสองปีก่อน เอกสารการสอนภาษาไพทอนภาษาไทยส่วนใหญ่ยังใช้ไพทอน 2 กันอยู่ และเนื้อหาล้าหลัง ตอนแรกผมทำบล็อกนี้ไว้บันทึกเรื่องราวที่ศึกษาภาษาไพทอนเป็นการส่วนตัว ต่อ ๆ มาผมตัดสินใจแชร์ลิงค์ไปยังกลุ่ม Python-Thailand และได้รับโอกาสอย่างสูงจากพี่ใบบอนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสมาคม Python Dev แห่งประเทศไทย ครับ ให้ใช้เพจนี้ช่วยเผยแพร่บล็อกที่ผมเขียนทางเพจนี้ได้ ผมขอขอบคุณพี่ใบบอนอีกรอบครับ หลังจากที่ผมได้เขียนบล็อกไป ในช่วงเวลาต่อจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ครบรอบ 1 ปี ของบล็อกที่ผมเขียน ผมได้เห็นถึงการกระตุ้นการใช้ภาษาไพทอนในไทยมากขึ้น ไม่ได้จำกัดแค่ในระบบอุดมศึกษา มีความพยายามเผยแพร่สื่อวิดีโอและหนังสือในรูปแบบภาษาไทยของภาษาไพทอนเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีคุณภาพขึ้นเรื่อย ๆ ผมขอขอบคุณพี่ใบบอนและผู้อ่านทุกท่านครับ
ขอบคุณครับ
Read More
Published กันยายน 02, 2558 by with 0 comment

ติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More