30 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 30, 2557 by with 0 comment

การรับค่าตัวแปรและแสดงค่าตัวแปรใน Python 3

สวัสดีครับ บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง การรับค่าตัวแปรและแสดงค่าใน Python 3 ครับ  ทำไมต้องมีตัวแปร  บทนิยมของตัวแปร คือ ลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ แสดงโดยใช้สัญลักษณ์ เช่น ตัวแปร X , Y ในเรื่องกราฟแกน X , Y ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
Read More
Published มิถุนายน 30, 2557 by with 0 comment

ฟักชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3

สวัสดีครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับฟักชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3  กันครับ ฟักชั่นคณิตศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟักชั่นทางคณิตศาสตร์พื้นฐานก็จะมี + - * / ครับ เพื่อไม่เป็นการเสียมาเริ่มเนื้อหากันเลยครับ
Read More
Published มิถุนายน 30, 2557 by with 0 comment

สวัสดี Python กับบล็อกใหม่ Python 3

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้เปิดบล็อกใหม่ Python 3  Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง รูปแบบภาษาเป็นแบบภาษาสคริปต์ที่เขียนง่าย ไวยากรณ์ที่อ่านง่าย และใช้เป็นตัวประสานงานโปรแกรมต่างภาษาได้ เวชั่นแรกถูกสร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ในค.ศ. 1990 ครับ ผมไม่ขอกล่าวประวัติอะไรให้ยุ่งยากครับ
Read More

1 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 01, 2557 by with 0 comment

เริ่มต้นกับภาษาไพทอน

เริ่มต้นกับภาษาไพทอน


ภาษาไพทอน (Python) เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ถูกคิดค้นขึ้นโดย Guido van Rossum เมื่อปี ค.ศ. 1991 (เกิดก่อนภาษาจาวา 4 ปี (ค.ศ. 1995)) ปัจจุบัน ภาษาไพทอนถูกนำไปใช้งานในหลาย ๆ งาน ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ , โปรแกรมขนาดเล็ก
Read More