22 ตุลาคม 2559

Published ตุลาคม 22, 2559 by with 0 comment

สร้างตารางข้อมูลใน terminals ด้วย Python

ในการเขียนโปรแกรมสำหรับดูแลรักษาระบบ ผู้ดูแลระบบหลายคนคงใช้งาน Linux server และ Unix server โดยที่ไม่ได้ติดตั้ง GUI
Read More

20 ตุลาคม 2559

Published ตุลาคม 20, 2559 by with 0 comment

PyPy3 5.5.0 ออกแล้ว

โลโก้โครงการ pypy
ทาง PyPy ได้ออก PyPy3 5.5.0 แล้ว โดย PyPy3 5.5.0 รุ่นนี้ถูกปรับปรุงให้สนับสนุน Python 3.3.5 สนับสนุนทุก OS ที่รันบน X86 แต่ไม่รองรับ Windows

สามารถโหลด PyPy3 5.5.0 ได้ที่ http://pypy.org/download.html
Read More
Published ตุลาคม 20, 2559 by with 0 comment

Neural network models (supervised) ใน scikit-learn

ใน scikit-learn 0.1.18 รุ่นถัดไป จะมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามา หนึ่งในนั้น คือ Neural network models (supervised)

จาก

[python]>>> from sklearn.neural_network import MLPClassifier
>>> X = [[0., 0.], [1., 1.]]
>>> y = [0, 1]
>>> clf = MLPClassifier(algorithm='l-bfgs', alpha=1e-5, hidden_layer_sizes=(5, 2), random_state=1)
>>> clf.fit(X, y)
MLPClassifier(activation='relu', algorithm='l-bfgs', alpha=1e-05,
batch_size='auto', beta_1=0.9, beta_2=0.999, early_stopping=False,
epsilon=1e-08, hidden_layer_sizes=(5, 2), learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.001, max_iter=200, momentum=0.9,
nesterovs_momentum=True, power_t=0.5, random_state=1, shuffle=True,
tol=0.0001, validation_fraction=0.1, verbose=False,
warm_start=False)
>>> clf.predict([[2., 2.], [-1., -2.]])
array([1, 0])[/python]

อ่านเอกสารได้ที่ http://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
Read More
Published ตุลาคม 20, 2559 by with 0 comment

ทำ Facebook Messenger Bot ง่าย ๆ ด้วย Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากที่เดือนก่อน ในช่วงสงกรานต์ งาน Facebook F8 ได้เปิดตัว Facebook Messenger Bot API โดยอนุญาตให้นักพัฒนาภายนอกสามารถพัฒนาบ็อตแชทต่าง ๆ ผ่าน Send/Receive API ที่ทาง Facebook กำหนด สามารถรับส่งข้อความได้ตามที่ต้องการ
Read More
Published ตุลาคม 20, 2559 by with 0 comment

ประกาศงดเขียนบทความ 1 เดือน

ประกาศงดเขียนบทความ 1 เดือน เนื่องจากผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน #dek60

วรรณพงษ์  ภัททิยไพบูลย์

20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอบคุณครับ
Read More

3 ตุลาคม 2559

Published ตุลาคม 03, 2559 by with 3 comments

ทำระบบแจ้งเตือนบน LINE ด้วย Python

ปัจจุบันนี้ไลน์เป็นที่นิยมกันมาก เราสามารถนำ LINE มาประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับงาน เช่น การนำไปใช้งานทำระบบแจ้งเตือนบน LINE ด้วย Python
Read More

2 ตุลาคม 2559

Published ตุลาคม 02, 2559 by with 1 comment

สร้าง LINE Bot ด้วย Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้าง LINE Bot ด้วย Python กันครับ
Read More