30 มกราคม 2559

Published มกราคม 30, 2559 by with 0 comment

หน้าเว็บ PyPI ของ Python แบบใหม่

เบื่อกับหน้า PyPI ของ Python ใช่ไหม ตอนนี้ทาง PSF กำลังพัฒนาหน้า PyPI ใหม่ เข้าไปทดสอบกันได้ที่ https://warehouse.python.org
Read More

Published มกราคม 30, 2559 by with 1 comment

พัฒนา Machine learning ด้วย TensorFlow

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ เมื่อปีที่แล้ว ทางกูเกิลได้ทำการเปิดตัว TensorFlow ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับใช้พัฒนา Machine learning โดยเขียนด้วยภาษาไพทอน (Python) ออกมา บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการใช้งาน TensorFlow กันครับ
Read More

27 มกราคม 2559

Published มกราคม 27, 2559 by with 0 comment

import โมดูลจากตัวแปรในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการเรียกใช้งานโมดูลต่าง ๆ ในภาษา Python เรามักจะคุ้นเคยกับคำสั่ง

import โมดูล

แต่หากชื่อโมดูลอยู่ในตัวแปร เช่น
>>> x = 're'
>>> import x
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named 'x'

แล้ว import โมดูลจากตัวแปรในภาษา Python อย่างไร ? บทความนี้เรามาหาคำตอบกันครับ
Read More

Published มกราคม 27, 2559 by with 0 comment

Variable Variables ในภาษา Python

ในภาษาอื่น ๆ เช่น PHP หากผู้อ่านเคยเขียนภาษา PHP มาจะรู้ว่า ภาษา PHP มี Variable Variables แต่ภาษาไพทอน (Python) มีวิธีการทำ Variable Variables อย่างไร บทความนี้เรามาหาคำตอบกันครับ
Read More
Published มกราคม 27, 2559 by with 0 comment

ทิปการเขียนโปรแกรม Python : วิธีการแยกนามสกุลไฟล์ออกจากไฟล์

ใช้โมดูล os เข้ามาช่วยแยกนามสกุลไฟล์ด้วยคำสั่ง os.path.splitext
ตัวอย่างเช่น

[python]
>>> import os
>>> filename, file_extension = os.path.splitext('/path/to/somefile.ext')
>>> filename
'/path/to/somefile'
>>> file_extension
'.ext'
[/python]

ที่มา : https://stackoverflow.com/questions/541390/extracting-extension-from-filename-in-python
Read More

24 มกราคม 2559

Published มกราคม 24, 2559 by with 0 comment

ทำ Progress Bar บนคอมมานด์ไลน์ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Progress Bar บนคอมมานด์ไลน์ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More

22 มกราคม 2559

Published มกราคม 22, 2559 by with 0 comment

วาดกราฟในภาษาไพทอนด้วย NetworkX

สวัสดีผูัอ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักโมดูล NetworkX ซึ่งเป็นโมดูลยอดนิยมสำหรับใช้วาดกราฟในภาษาไพทอน
Read More

20 มกราคม 2559

Published มกราคม 20, 2559 by with 0 comment

ฟิสิกส์กับภาษาไพทอน : หน่วยทางฟิสิกส์ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สำหรับท่านที่เคยศึกษาในสายวิทย์ - คณิตในระดับชั้นม.ปลาย คงรู้กันดีว่า เคมี กับ ฟิสิกส์ อย่าลืมเรื่อง "หน่วย" เพราะถ้าลืมใส่หน่วย , เติมหน่วย , เปลี่ยนหน่วย จะทำให้ได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องและหน่วยต่างกัน จะมีค่าต่างกัน

เช่นเดียวกับภาษาไพทอน มีนักวิจัยทั่วโลกใช้งานภาษาไพทอน ทำให้เกิดโมดูลสำหรับจัดการเรื่องหน่วยทางฟิสิกส์ในภาษาไพทอนขึ้นมา
Read More

18 มกราคม 2559

Published มกราคม 18, 2559 by with 0 comment

ก่อนศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาอะไรก่อน

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเชิงวิชาการได้

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะขอพักเรื่อง ภาษาไพทอนก่อนครับ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของและพกพาติดตัวได้สะดวก อย่างเช่น มือถือ โน้ตบุค และ PC ต่างก็เป็นคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเหตุผลที่หลาย ๆ คน อยากเขียนโปรแกรมตอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์
Read More

12 มกราคม 2559

Published มกราคม 12, 2559 by with 0 comment

เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่าน ไปเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษาไพทอนกันครับ
Read More

10 มกราคม 2559

Published มกราคม 10, 2559 by with 0 comment

สั่งติดตั้งโมดูลจาก pip ด้วยภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านได้ใช้งานโมดูลต่าง ๆ ที่ติดตั้งผ่านคำสั่ง pip แต่พอนำโค้ด Python ไปรันที่เครื่องอื่นที่รองรับ pip แต่ไม่ได้ set path pip ไว้ ทำให้ต้องเสียเวลาตั้งค่า และ นอกจากนั้นต้องเขียนเวลาในการพิมพ์ชื่อโมดูลที่ต้องการติดตั้ง บทความนี้เรามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ
Read More

8 มกราคม 2559

Published มกราคม 08, 2559 by with 1 comment

เริ่มต้นการทำ Machine Learning ด้วย Scikit-learn

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเริ่มต้นการทำ Machine Learning ด้วย Scikit-learn กันครับ
Read More

7 มกราคม 2559

Published มกราคม 07, 2559 by with 1 comment

Machine Learning คืออะไร ?

Machine Learning เป็นการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ โดยต้องการสร้างเครื่องจักรที่สามารถเรียนรู้ได้ ในอนาคตข้างหน้า Machine Learning จะเข้ามาทำงานหลาย ๆ อย่างแทนที่มนุษย์ โดยมีตัวอย่างที่นำ Machine Learning  มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ดังนี้
Read More

5 มกราคม 2559

Published มกราคม 05, 2559 by with 0 comment

แอบมอง Python 3.6

ณ ขณะนี้ Python 3.6 ได้เริ่มต้นการพัฒนาแล้ว บทความนี้เรามาแอบมองสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน Python 3.6 กันครับ
Read More
Published มกราคม 05, 2559 by with 0 comment

GUI ด้วย Qt ในภาษาไพทอน โค้ดเดียวใช้งานได้ทั้ง PyQt4 , PyQt5 และ PySide

หลังจากที่ผมเคยออกบทความ GUI โค้ดเดียวทำงานได้ทั้ง PyQt4 และ PySide ไป แต่โค้ดบทความดังกล่าวใช้งานได้เพียง PyQt4 และ PySide ไม่รองรับ PyQt5 แต่ตอนนี้ได้มีนักพัฒนาโมดูลได้พัฒนาโมดูลที่ช่วยให้สามารถใช้โค้ด GUI ของ Qt โค้ดเดียวในภาษาไพทอนโดยใช้งานได้ครบทุก Qt (PyQt4 , PyQt5 และ PySide) โมดูลนี้มีชื่อว่า "QtPy"
Read More

3 มกราคม 2559

Published มกราคม 03, 2559 by with 0 comment

สร้างแอพ Android ด้วย buildozer ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างแอพ Android ด้วย buildozer ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More
Published มกราคม 03, 2559 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการสร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More